Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy nadzoru

SKF dysponuje wszechstronnym zestawem produktów i usług w terenie, popartym dziesiątkami lat praktycznego doświadczenia. Systemy nadzoru SKF usuwają ryzyko związane z monitorowaniem stanu maszyn dzięki wykorzystaniu systemów trzech różnych typów: systemy on-line, systemy działające w oparciu o przetworniki i systemy zabezpieczeń.

Systemy on-line:
  • Systemy monitorowania: Zautomatyzowane, okresowe zbieranie danych
  • Systemy bezprzewodowe: Zwiększają niezawodność maszyn, redukują koszty instalacji i poprawiają bezpieczeństwo personelu

Systemy oparte na przetwornikach:  
  • Przetworniki (MCT): Ekonomiczny system ciągłego monitorowania stanu maszyn i zabezpieczeń
  • Przetworniki zasilane w pętli: Monitorują w sposób ciągły stan maszyny i przekazują sygnał wprost do sterownika PLC lub układu sterowania rozproszonego DCS, które mogą określać trendy, generować alarmy lub wyłączyć maszynę
  • Systemy dla górnictwa i przemysłu mineralnego: Opracowane do stosowania w oddalonych i/lub ruchomych urządzeniach pracujących w zmiennych warunkach otoczenia
  • Niestandardowe produkty do monitorowania stanu maszyn: Pomocne w przypadku wymagań niespełnianych przez produkty ze standardowej oferty

Systemy zabezpieczeń:
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym i zabezpieczenie maszyn o krytycznym znaczeniu (zgodne z normą API 670)

Systemy nadzoru

SKF logo