Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy monitorowania

Automatyczne monitorowanie stanu maszyn

Systemy SKF monitorowania on-line umożliwiają automatyczne monitorowanie zapewniając aktualne informacje na temat stanu maszyn, wspierając optymalizację działania kluczowych zasobów produkcyjnych.

Ułatwienie podejścia proaktywnego

Systemy on-line stanowią uzupełnienie urządzeń do okresowego zbierania danych, ułatwiając proaktywne podejście do zagadnień niezawodności maszyn, gdyż umożliwiają ciągłe monitorowanie stanu maszyn znajdujących się w trudnych warunkach lub w lokalizacjach zdalnych, niebezpiecznych czy o utrudnionym dostępie.

Zbieranie danych w systemie 24/7

Zbieranie danych w sposób ciągły z zainstalowanych na stałe czujników i przesyłanie do komputera nadrzędnego (host) pracującego na oprogramowaniu SKF @ptitude Monitoring Suite lub innym dostarczonym przez SKF.

Systemy monitorowania online pracujące na oprogramowaniu SKF @ptitude Monitoring Suite

Specjalistyczny przemysłowy system monitorowania w trybie on-line

SKF logo