Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System analizy stanu silnika on-line SKF (On-line Motor Analysis System) - NetEP

System analizy stanu silnika on-line SKF (On-line Motor Analysis System) - NetEP
SKF doskonale rozumie trudności napotykane przy próbach równoczesnego obniżenia kosztów i zmaksymalizowania niezawodności i wydajności urządzeń elektrycznych. Oferowany przez SKF system analizy stanu silnika on-line – NetEP dostarcza w czasie rzeczywistym dane na temat maszyn wprost do pomieszczeń biura lub w dowolne inne miejsce, w którym dostępne jest łącze internetowe. W oparciu o możliwości istniejącej technologii EXP w zakresie monitorowania stanu maszyn, system NetEP umożliwia utworzenie scentralizowanego mechanizmu zbierania danych, wykorzystującego komputerowe serwery plików do gromadzenia danych na temat osiągów maszyn bez potrzeby wychodzenia w teren. System ten w sposób ciągły zbiera dane z wielu magistral napięciowych i silników.

Wydłużenie okresu eksploatacji maszyny

System NetEP dostarcza w sposób ciągły dane na temat stanu silników i maszyn, co umożliwia pracownikom obsługi utrzymanie maszyn w optymalnym stanie i uniknięcie kosztownych przestojów. Ten napływ danych umożliwia uzyskanie cennych informacji na temat trendów zmian i usprawnienie podejmowania decyzji dotyczących konserwacji lub wymiany podzespołów maszyn. System pomaga także przedłużyć okres eksploatacji maszyn wirujących, dostarczając informacji umożliwiających lokalizację usterek silników lub maszyn jeszcze zanim spowodują one przestój maszyny. System zbiera i analizuje dane na temat osiągów maszyny w regularnych odstępach czasowych, co minimalizuje potrzebę testowania każdego silnika lub generatora za pomocą urządzeń przenośnych (np. na stanowisku MCC lub w miejscu instalacji silnika).

Możliwości zbierania danych on-line

System NetEP łączy w ramach jednego systemu sieciowego wiele możliwości monitorowania stanu maszyn. Ta stacjonarna jednostka zbiera dane z maksymalnie siedmiu magistral napięciowych przy czym do pojedynczej jednostki NetEP może być podłączonych do 32 silników. Podłączając wiele systemów NetEP do jednego serwera można monitorować stan tysięcy silników zlokalizowanych w dowolnych miejscach na świecie. System NetEP zbiera dane na temat jakości energii co 10 sekund, a przebiegi czasowe rejestruje co godzinę.

Ciągła ocena stanu maszyn wirujących

System NetEP działa w oparciu o jeden pomiar napięcia na magistralę i czujniki prądu zainstalowane na każdym silniku. Analizuje on ponad 120 parametrów elektrycznych i porównuje uzyskane wyniki z granicami tolerancji wyznaczonymi przez użytkownika, wysyłając sygnał alertu gdy te granice zostaną przekroczone. Alarmy w przypadku awarii są odbierane poprzez sieć, do której jest podłączony serwer.

Projekt systemu świadczy o wadze, jaką przywiązujemy do spraw jakości, niezawodności i przewagi konkurencyjnej. System NetEP dostarcza danych na temat pogarszania się osiągów silnika oraz efektów jego przegrzewania się podczas pracy. Umożliwia on również nadzór wydajności silników w całym zakładzie, wykrywanie przypadków niedopasowania obciążenia i obciążeń oscylacyjnych. Uzyskiwanie wyników i powiadamianie o problemach przebiega natychmiastowo, przy czym pokazywane są robocze wydajności, co umożliwia użytkownikowi określenie rzeczywistych kosztów strat energii.
SKF logo