Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nadzór stanu silników - SKF Motor Condition Surveyor

Oprogramowanie do nadzoru stanu silników SKF Motor Condition automatycznie porównuje dane zebrane przez system analizy stanu silników on-line SKF - NetEP z parametrami zdefiniowanymi przez użytkownika. Oprogramowanie prezentuje operatorowi stan monitorowanej maszyny przypisując jej jeden z pięciu poziomów. Stan każdego silnika jest wyświetlany na interfejsie użytkownika, w widoku alarmów, za pomocą odpowiedniego kolorowego kodu. Te oznaczenia stanu za pomocą kolorów są wyświetlane przez program wraz z drzewem hierarchii ułatwiającym identyfikacje silnika i jego stanu. W widoku drzewa wyświetlane jest także rozmieszczenie magistral napięciowych i hierarchia maszyn w obrębie zakładu.

Wykorzystanie widoku prezentującego wiele silników umożliwia monitorowanie stanu silników za pomocą jednego ekranu. Wskaźniki, kursory, przyciski maksymalizacji, płynne skalowanie i inne narzędzia ułatwiają nawigację w obrębie dużej ilości danych, szybkie potwierdzanie alarmów i podejmowanie poprawnych decyzji dotyczących procesów przebiegających wewnątrz maszyn.

Wyznaczanie trendów za pomocą oprogramowania SKF Motor Condition Surveyor

Oprogramowanie dostarcza danych na temat ponad 120 różnych parametrów i generuje alarmy na podstawie wartości 38 parametrów. Dla pewnych spośród tych parametrów dane na temat trendu są zbierane co 10 sekund, natomiast dla innych co godzinę. To ciągłe (w systemie 24/7) gromadzenie danych zapewnia monitorowanie systemu w pełnym zakresie, obejmując także eksploatację urządzeń podczas trzeciej zmiany. Oprogramowanie wyświetla czas i datę uruchomienia i zatrzymania każdej monitorowanej maszyny, przy czym pozostałe dane są również w zasięgu ręki. Ponieważ monitorowanie przebiega 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, system wskaźników uwagi, przestrogi i ostrzeżenia niezawodnie wskaże użytkownikowi maszyny, których stan wymaga poświęcenia im uwagi. Oprogramowanie pozwala również operatorowi na oznakowanie i analizę stanu wirnika. Zawiera ono również bazę danych na temat 30.000 łożysk pomocną przy identyfikacji uszkodzeń łożysk.
SKF logo