Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprzęgła zębate

Sprzęgła zębate są sztywne skrętnie i dostarczane w dwóch konstrukcjach - jako sprzęgła całkowicie podatne i podatne/sztywne. Sprzęgło całkowicie podatne składa się z dwóch piast z uzębieniem zewnętrznym oraz dwóch tulei zewnętrznych z uzębieniem wewnętrznym. Jest to sprzęgło uniwersalne do wszelkiego rodzaju zastosowań, pozwalające na kompensację wszystkich możliwych niewspółosiowości (niewspółosiowości kątowej, przesunięcia i niewspółosiowości złożonej), jak również dużych momentów osiowych. Dzięki temu maszyny, łożyska, uszczelnienia i wały nie są poddawane działaniu dodatkowych sił, często o dużych wartościach, które wynikają z nieuniknionej niewspółosiowości występującej zazwyczaj w przypadku sprzęgieł sztywnych.
Sprzęgło podatne/sztywne składa się z jednej uzębionej połowy podatnej oraz jednej połowy sztywnej. Nie pozwala ono na kompensację równoległego przesunięcia wałów, jednak kompensuje niewspółosiowość kątową. Sprzęgła tego typu stosuje się przede wszystkim w połączeniu z „wałami pływającymi”.
Wszystkie sprzęgła o rozmiarach z zakresu od 010 do 070 posiadają zęby wypukłe o kącie przyporu 20° (patrz: rys. 1). Umożliwia to kompensację statycznej niewspółosiowości kątowej rzędu 1,5° na zazębienie. Zminimalizowanie niewspółosiowości roboczej pozwala jednak na zwiększenie trwałości sprzęgła, a także innych elementów maszyny, takich jak łożyska.
Każdy kołnierz tulei jest dostarczany z dwoma korkami do rur rozmieszczonymi w odstępach co 180°. Pozwala to na zmontowanie sprzęgła całkowicie podatnego z czterema zatyczkami otworów środka smarnego rozmieszczonymi w odstępach co 90°, co ułatwia smarowanie (patrz: rys. 2).
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (Buna-N) mocowany do tulei zewnętrznej zatrzymuje smar i zapewnia ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń (patrz: rys. 3).
Zęby o zarysie prostym stosuje się w przypadku sprzęgieł o rozmiarach z zakresu od 080 do 300 (patrz: rys. 4). Ich konstrukcja pozwala na kompensację niewspółosiowości kątowej rzędu 0,5° na zazębienie. Sprzęgła o tych rozmiarach są również wyposażone w zdejmowalny pierścień końcowy, który ułatwia montaż i umożliwia kontrolowanie stanu uzębienia. W celu uzyskania maksymalnej trwałości eksploatacyjnej zaleca się stosowanie smaru KSG. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Smarowanie.
SKF logo