Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy montażowe

Elementy ustalające tuleję zewnętrzną

Wszystkie sprzęgła OKC przeznaczone do wałów o średnicy powyżej 200 mm oraz sprzęgła OKF przeznaczone do wałów o średnicy powyżej 300 mm są wyposażone w dźwignie blokujące, które zabezpieczają tuleję zewnętrzną przed nieumyślnym przesunięciem na tulei wewnętrznej podczas transportu lub w trakcie montażu lub demontażu sprzęgła (patrz: rys. 1). Dźwignie blokujące unieruchamiają również nakrętkę po zamontowaniu sprzęgła.

Systemy montażowe do sprzęgieł OKC

W celu ułatwienia montażu i demontażu dużych sprzęgieł OKC zaleca się stosowanie pewnego rodzaju systemów do podnoszenia. Przedstawione poniżej systemy pozwalają również na ustalanie wałów w kierunku promieniowym. W obu przypadkach wózki powinny poruszać się wzdłuż wałów.

Opcja I

Wózek na kółkach jest wyposażony w dwa dźwigniki hydrauliczne rozmieszczone w sposób przedstawiony na rysunku. Umożliwia to wyregulowanie sprzęgła w żądany sposób (patrz: rys. 2).

Opcja II

Wózek podwieszony z dwoma stałymi wciągnikami łańcuchowymi ustawia się powyżej sprzęgła. Liny podnoszące są rozmieszczone w sposób przedstawiony na rysunku, co umożliwia wymaganą regulację (patrz: rys. 3).
SKF logo