Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zdolność przenoszenia mocy

Moment obrotowy przenoszony przez sprzęgło OKC jest wprost proporcjonalny do nacisku powierzchniowego występującego między elementem wewnętrznym (tuleją wewnętrzną) sprzęgła i wałem po przemieszczeniu osiowym elementu zewnętrznego (tulei zewnętrznej). Wymagane przemieszczenie osiowe, osiągane wskutek zwiększenia średnicy elementu zewnętrznego o wymiar ΔD w przypadku sprzęgieł OKC, OKCS i OKCX, oraz wartość przemieszczenia osiowego określona dla sprzęgieł OKF w tablicach gwarantują nacisk 120 N/mm2 w przypadku sprzęgieł OKC i OKCS, 70 N/mm2 w przypadku sprzęgieł OKCX oraz 100 N/mm2 w przypadku sprzęgieł OKF.
W tablicach podano wartości maksymalnego przenoszonego momentu obrotowego. Wielkości te można obliczać według następującego wzoru:
Mtmax = π da2 B p μ / 2 000

gdzie
Mtmax=maksymalny przenoszony moment obrotowy [Nm]
da=średnica wału [mm]
B=skuteczna długość powierzchni nacisku (równa da) [mm]
p=minimalny nacisk powierzchniowy między wałem i elementem wewnętrznym [N/mm2]
  • 120 N/mm2 w przypadku serii OKC i OKCS
  • 70 N/mm2 w przypadku serii OKCX
  • 100 N/mm2 w przypadku serii OKF
μ=
współczynnik tarcia (0,14, w przypadku OKCX 0,3)
Wpływ ewentualnie oddziałujących na sprzęgło sił osiowych na zdolność przenoszenia mocy jest zasadniczo nieistotny. Przenoszony moment obrotowy wyznacza się według następującego wzoru:

Mt = √(Mtmax2 – ( Fa da / 2 000)2)

gdzie
Mtmax=maksymalny przenoszony moment obrotowy [Nm]
Fa=siła osiowa [N]
da=średnica wału [mm]
Dopuszczalny moment obrotowy wyznacza się według następującego wzoru:

M = Mtmax albo Mt / f

gdzie
M=dopuszczalny moment obrotowy [Nm]
Mtmax=maksymalny przenoszony moment obrotowy [Nm]
f=współczynnik bezpieczeństwa, wybierany z tablicy
SKF logo