Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wały

W celu ułatwienia montażu sprzęgieł OKC, OKCX, OKCS i OKCK jeden z wałów należy zaprojektować w sposób umożliwiający wsunięcie nań sprzęgła na tyle daleko, aby odsłonięta została zewnętrzna część gniazda sprzęgła. Chropowatość powierzchni powinna mieścić się w zakresie Ra 2,5 μm. Gniazdom sprzęgieł o średnicy z zakresu od 25 do 90 mm odpowiada tolerancja h8 wg ISO. W przypadku gniazd sprzęgieł o większej średnicy obowiązuje tolerancja h7 wg ISO (patrz: tabela).

Wały drążone do sprzęgieł OKC

Jeżeli przy zastosowaniu wału drążonego konieczne jest uzyskanie jednakowego nacisku i jednakowej zdolności przenoszenia mocy, tuleja zewnętrzna musi zostać wsunięta dalej niż ma to miejsce w przypadku wałów pełnych. Wały muszą zostać również wzmocnione za pomocą tulei osadzonych skurczowo we wgłębieniach wytoczonych poniżej gniazd sprzęgła. Gwarantuje to, że naprężenia, jakim poddawany jest materiał wału po zamontowaniu sprzęgła nie przekraczają dopuszczalnej wartości.
Tuleja wzmacniająca musi być wykonana ze stali ulepszonej cieplnie o granicy plastyczności nie niższej niż 850 N/mm2. Długość tulei powinna być o 15 mm większa niż długość powierzchni nacisku (= A2 - A3 + 15 mm). Średnicę zewnętrzną, wymagany wcisk między tulejami i wałami oraz zwiększenie przesunięcia osiowego (zmniejszenie wymiaru A3) można odczytać z tabeli dla różnych wartości stosunku średnic dc/da.
Odpowiednie zakresy tolerancji dla średnicy zewnętrznej tulei i wgłębień w wałach to odpowiednio IT6 i IT7. Należy pamiętać, że gniazda sprzęgieł należy obrabiać w celu uzyskania wymaganej tolerancji średnicy dopiero po zamontowaniu tulei wzmacniających.

Przykład

Przewidziano montaż sprzęgła OKC na wałach o średnicy zewnętrznej 400 mm i średnicy otworu 120 mm.
Wówczas: dc/da = 120/400 = 0,3

Średnicę zewnętrzną tulei wzmacniającej wyznacza się na podstawie następującej zależności:
db/da = 0,49, zatem db = 196 mm

Wcisk δ wyznacza się na podstawie następującej zależności:
δ/db = 0,0013, zatem δ = 0,25 mm
Zwiększenie przesunięcia osiowego R wyznacza się na podstawie stosunku R/da = 0,009. Zatem wymiar A3 podany w tabeli produktów (30 mm) należy zmniejszyć o 3,6 mm.
W przypadku wałów drążonych o stosunku średnic przekraczającym 0,55 nie jest możliwe uzyskanie normalnego nacisku i przenoszenie pełnego momentu obrotowego. W takich sytuacjach należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy.

Wały drążone do sprzęgieł OKCX, OKCS, OKCK i OKF

W kwestii sprzęgieł OKCX, OKCS, OKCK i OKF montowanych na wałach drążonych należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy.
SKF logo