Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcje

Kompaktowa śruba Supergrip - OKBC

Kompaktowe śruby Supergrip (patrz: rys. 1) zaprojektowano w taki sposób, aby po zamontowaniu powierzchnie czołowe śrub znajdowały się w jednej płaszczyźnie z otworem, co gwarantuje oszczędność przestrzeni. Wyrównanie powierzchni czołowych śrub względem płaszczyzny otworu jest zazwyczaj wymagane w przypadku łączenia sprzęgieł turbin parowych w celu zmniejszenia tarcia części wirujących o powietrze i obniżenia poziomu hałasu.
Śruby Supergrip można stosować w połączeniu z kołnierzami o otworach prostych lub pogłębionych walcowo.

Jeżeli ze względu na wyważenie wału wymagana jest wąska tolerancja masy sprzęgła, śruby mogą zostać dostarczone w wykonaniu zgodnym ze specyfikacją wagową.

System łączony śrub Supergrip - OKBS i OKBT

W przypadku montażu śrub Supergrip (patrz: rys. 2) w sprzęgłach o ustalonej liczbie i średnicy śrub, na przykład w kołnierzach wałów korbowych lub skrzyń przekładniowych, oraz w przypadku modernizacji istniejących sprzęgieł często możliwe jest ograniczenie liczby stosowanych śrub przy jednoczesnym zachowaniu sztywnego pasowania gwarantującego przenoszenie momentu obrotowego. Mimo to zagwarantowanie symetrycznego rozkładu obciążenia wymaga zastosowania w sprzęgle co najmniej sześciu śrub. W celu spełnienia tego wymogu opracowaliśmy system, który łączy śruby Supergrip ze swobodnie pasowanymi śrubami wiążącymi.
Śruby wiążące napręża się i napina wstępnie w jednakowy sposób i z wykorzystaniem tego samego napinacza, co w przypadku śrub Supergrip. Zastosowanie systemu łączonego jest szczególnie korzystne, jeżeli stosunek wartości sił zginających i nacisku osiowego do momentu obrotowego jest wysoki. Swobodnie pasowane śruby wiążące wymagają mniej dokładnej obróbki, co wiąże się z obniżeniem całkowitego kosztu na sprzęgło.

Kołek ustalający Supergrip - OKBD

Na potrzeby łączenia kołnierza z piastą posiadającą otwory nieprzelotowe opracowano specjalny system Supergrip, stanowiący połączenie wyjątkowego kołka ustalającego z napinanymi hydraulicznie śrubami wiążącymi (patrz: rys. 3). Do jego zastosowań należy zabudowa wirników elektrycznych, mocowanych kołnierzowo śrub napędowych, przykręcanych skrzydeł śrub napędowych i sprzęgieł wzbudnic. Kołek ustalający można również stosować do ustalania położenia elementów maszyn i zaślepiania rur spustowych lub otworów w zbiornikach ciśnieniowych.
Kołek ustalający stanowi również doskonałe rozwiązanie w zakresie zaślepiania otworów w zbiornikach reaktorów jądrowych. Kołki ustalające Supergrip sprawdziły się już podczas realizacji programów modernizacji zbiorników reaktorów, gdzie konieczne było usunięcie instalacji rurowej podłączonej do zbiornika. Kołki Supergrip posłużyły wówczas do zaślepienia otworów od wewnątrz zbiornika, w radioaktywnym środowisku, na głębokości dziewięciu metrów. Ich instalacja była prosta, a akcja zaślepienia otworów przebiegła w bezpieczny sposób.
SKF logo