Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż i demontaż

Montaż

Sekwencja montażu (patrz: rys. 1)
 1. Sprawdzić, czy wkręty zabezpieczające nie wystają z tyłu nakrętki.
 2. Nakręcić w możliwie największym stopniu nakrętkę na element wewnętrzny (tuleję wewnętrzną).
 3. Nakręcić element zewnętrzny (tuleję zewnętrzną) na element wewnętrzny na tyle daleko, aby oparł się o nakrętkę. Należy pamiętać, że element zewnętrzny posiada gwint lewoskrętny.
 4. Dokręcić wkręty zabezpieczające w takim stopniu, aby oparły się o element zewnętrzny, nie wywierając nań nacisku.
 5. Wprowadzić wał i zamontować piastę.
 6. Dokręcić wkręty zabezpieczające, postępując naprzemiennie. Upewnić się, że wkręty zostały dokręcone prawidłowo, dokręcając je ponownie. (Jeżeli wymagana jest gwarancja przenoszenia maksymalnego momentu obrotowego, zaleca się użycie klucza dynamometrycznego.)

Należy ściśle stosować się do następujących zaleceń:

 • Należy pozostawić około 1 mm wolnej przestrzeni między nakrętką i piastą (patrz: rys. 2)
 • Podczas montażu element zewnętrzny (4) i piasta (5) oddalają się od nakrętki w kierunku osiowym.
  Po zakończeniu montażu piasta nie może dotykać występu oporowego na wale. Dlatego ważne jest pozostawienie wolnej przestrzeni między piastą i występem oporowym.
 • Jeżeli ruch elementu zewnętrznego w kierunku osiowym jest niemożliwy, element wewnętrzny przemieszcza się na wale w kierunku nakrętki. Związane z tym straty wskutek tarcia powodują zmniejszenie zdolności przenoszenia momentu obrotowego. Zdolność przenoszenia momentu obrotowego tulei zamontowanej w ten sposób wynosi 70% wartości znamionowej.

Demontaż

 1. Poluzować wkręty zabezpieczające, tak aby nie dotykały tulei.
 2. Nieznacznie poluzować nakrętkę.
 3. Lekko postukać w nakrętkę lub w element zewnętrzny, tak aby doszło do zwolnienia zacisku pomiędzy stożkowymi powierzchniami gwintu.
SKF logo