Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SP / SMB6

SP / SMB6
SP / SMB6
Ogranicznik przepływu dla systemów smarowania z obiegiem oleju SKF CircOil

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej
  • Nominalny przepływ wolumetryczny: stopniowo od 25 do 132 l/min
  • Ciśnienie: min. 5 bar / maks. 200 bar
  • Lepkość robocza: 20 - 600 mm²/s.
  • Temperatura robocza: od 0 do +100 °C

Właściwości opcjonalne:
  • Nadajnik sygnału
  • Przełącznik zbliżeniowy


Właściwości specjalne:

  • Znak zgodności CE
  • ATEX: klasa ochrony zgodna z Dyrektywą Ex 94/9/WE: II 3 cII CT6

Powiązane dokumenty

SKF logo