Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

FK

Pompa o napędzie elektrycznym do systemów jednoliniowych, dwuliniowych i progresywnych

FK1
FK
FK1
Pompa FK z wbudowaną szafą sterującą

Jej zwarta, modułowa budowa umożliwia przenoszenie między systemami w ramach ich unowocześniania – przy minimalnym nakładzie pracy i pieniędzy. Tę pompę o wirujących tłokach promieniowych można wyposażyć – odpowiednio do wymaganej ilości środka smarnego – w maksymalnie sześć wewnętrznych elementów pompujących, opcjonalnie z zaworami przełączającymi.

Cechy i zalety:

  • tłoki mechanicznie sprzężone dla maksymalnej niezawodności
  • monitorowanie stopnia napełnienia (przy użyciu czujników ultradźwiękowych) z zastosowaniem dwóch nastawnych punktów przełączenia
  • skuteczna praca w temperaturach z zakresu od od –25 do +60°C (od –13 do +140°F)
  • możliwość podawania środków smarnych o dużej lepkości dzięki budowie typowej dla przenośnika śrubowego
  • wewnętrzny zawór regulacji ciśnienia oraz filtr
  • opcjonalne wbudowane zawory przełączające
SKF logo