Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Automatyczne systemy smarowania do maszyn budowlanych

Czopy, sworznie i tuleje polegają na prawidłowym smarowaniu.

Czopy, sworznie i tuleje polegają na prawidłowym smarowaniu.
Nienasmarowanie któregokolwiek punktu jakiegokolwiek rodzaju maszyny w którymkolwiek momencie może utrudnić dotrzymanie harmonogramu, zwiększyć koszty utrzymania ruchu i pogorszyć bieżące osiągi. Przedostawanie się na powierzchnie łożysk pyłu skalnego, kurzu, piachu i wody skutkuje powstawaniem ściernej mieszaniny, która znacznie skraca okres eksploatacji łożyskowania. To z kolei przekłada się na nieplanowane przestoje i pogorszenie wydajności.

Przekonaj się, jakim sposobem automatyczne systemy smarowania pomogą Ci zmaksymalizować zdolność produkcyjną

Pomoc ze strony automatycznych systemów smarowania

Automatyczne systemy smarowania doprowadzają właściwą ilość smaru plastycznego w najodpowiedniejszym do tego czasie – w trakcie obrotów łożyska. Regularne smarowanie nie tylko regeneruje przeciwdziałający zużyciu film smarowy, lecz także służy usuwaniu zanieczyszczeń z czopów, sworzni i tulei.

Korzyści ze smarowania automatycznego

  • możliwość zyskania przy każdej maszynie co najmniej 30 minut na zmianę
  • polepszenie wydajności przez wydłużenie czasu sprawności
  • obniżenie ponoszonych kosztów części zamiennych dzięki prawidłowemu smarowaniu sprzętu
  • wyższa potencjalna cena odsprzedaży sprzętu z zainstalowanym systemem smarowania
  • ograniczenie niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń przez pracowników
  • obniżenie do minimum kosztów środków smarnych
  • złagodzenie wpływu na środowisko naturalne za sprawą kontrolowanego smarowania

Doświadczenie w szerokim zakresie zastosowań

SKF oferuje kompletny asortyment wysoko sprawnych progresywnych i jednoliniowych systemów smarowania do maszyn budowlanych, dostosowanych do szczególnych potrzeb klientów z tego sektora. Nasza oferta obejmuje także rozwiązania z zakresu monitorowania stanu podzespołów maszyn i sprawności układów niższego rzędu oraz samego systemu smarowania. Wielu producentów sprzętu oryginalnego (OEM) oferuje systemy smarowania SKF i Lincoln jako standardowe wyposażenie fabryczne. SKF ma w zanadrzu rozwiązania kwestii smarowania odpowiednie do wszelkich zastosowań, gdzie występują przegubowe połączenia ciężkich elementów i duże odległości wysięgu, mają miejsce prace rozbiórkowe i istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia piachem, wodą, pyłem skalnym lub kurzem.

SKF logo