Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Automatyczne systemy smarowania dla przemysłu metalowego

Rozwiązania na potrzeby wymagających zastosowań

shutterstock_39470662

Tarcie i zużycie to zjawiska dotykające każdego ogniwa łańcucha dostaw. Wydajne i skuteczne smarowanie ma zasadnicze znaczenie dla każdej branży, w której wykorzystuje się maszyny wirujące. Bez względu na to, z którym etapem zaopatrzenia wiąże się Twoja działalność, SKF może wspierać Cię we wszystkich fazach prac za sprawą automatycznych systemów smarowania dostosowanych do szczególnych potrzeb wykonywanych zadań.

Przekonaj się, jakim sposobem automatyczne systemy smarowania pomogą Ci zmaksymalizować niezawodność maszyn

Zalety automatycznych systemów smarowania

Korzyści eksploatacyjne
  • skrócenie czasu nieplanowanych przestojów i przerw w produkcji
  • poprawa niezawodności
  • zwiększenie dochodowości
Korzyści w zakresie utrzymania ruchu
  • obniżenie kosztów pracy
  • zmniejszenie wymaganej częstotliwości napraw i konserwacji
  • wyeliminowanie niebezpieczeństwa nadmiernego lub niedostatecznego nasmarowania
  • ograniczenie zapasów części zamiennych i potrzeb wymiany
Korzyści z punktu widzenia bezpieczeństwa
  • poprawa bezpieczeństwa pracowników poprzez wyeliminowanie potrzeby własnoręcznego smarowania w trudno dostępnych miejscach i wymagających warunkach
  • zmniejszenie liczby wypadków
Korzyści dla środowiska
  • ograniczenie do minimum wpływu na środowisko naturalne poprzez zapobieganie nadmiernemu nasmarowaniu

Wszystkie te korzyści przekładają się na wydłużenie czasu sprawności sprzętu i usprawnienie realizowanych operacji.

Kompletny asortyment rozwiązań smarowania polepszających niezawodność systemów

Oferowane przez SKF i Lincoln automatyczne systemy smarowania we właściwym czasie precyzyjnie dostarczają wymaganą ilość odpowiedniego środka smarnego we właściwe miejsce, a wszystko to odbywa się w trakcie pracy maszyn, dzięki czemu wyeliminowane zostają przestoje w produkcji. Nasz asortyment obejmuje ponadto różnego rodzaju rozwiązania na potrzeby smarowania łańcuchów – zarówno olejem, jak i smarem plastycznym.

Oferowane kompletne systemy zakładowego zasilania środkiem smarnym doprowadzają smar do całej sieci systemów z poziomu pojedynczego źródła. W tego rodzaju smarowniczych sieciach stacje pomp niższego rzędu czerpią środek smarny ze zbiorników i pomp wspomagających. SKF oferuje także wsparcie w optymalizowaniu parametrów i częstotliwości dosmarowywania oraz rozwoju zindywidualizowanego programu smarowania.

SKF logo