Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System smarowania suchego SKF do przenośników

Płytkowe przenośniki łańcuchowe wykorzystywane na liniach butelkowania wymagają nieprzerwanego smarowania w celu zapobiegania występowaniu silnego tarcia między transportowanymi opakowaniami a łańcuchami w strefach gromadzenia opakowań. Typowe rozwiązanie polega na stosowaniu w dużych ilościach mieszaniny wody i rozpuszczalnego środka smarnego, co naraża operatorów na niebezpieczeństwo wypadku ze względu na śliskość posadzek oraz grozi problemami z jakością opakowań wynikającymi z rozwoju mikroorganizmów i narastania wilgoci. Wilgotność otoczenia może powodować korozję, co generuje dodatkowe koszty wymiany podzespołów i pogarsza wydajność linii.

Za sprawą rozwiązania SKF Dry Lubrication System – systemu smarowania suchego SKF – wyeliminowana zostaje potrzeba rozpylania tysięcy litrów wody i rozpuszczalnych środków smarnych. Zamiast tego ten elastyczny i w pełni zautomatyzowany system nanosi na prowadnice i łańcuchy przenośników niewielkie ilości substancji SKF Dry Film Lubricant – środka tworzącego suchy film smarny (o poświadczonej przez NSF zgodności z wymaganiami dla kategorii H1, znajdującej zastosowanie w przypadku sporadycznego kontaktu z żywnością). W rezultacie posadzki pozostają suche, zużycie środka smarnego jest minimalne oraz wyeliminowane zostają woda odpływowa, wilgoć na opakowaniach i korozja.

SKF Dry Lubrication System automatycznie i w precyzyjny sposób doprowadza właściwą ilość środka smarnego do odpowiednich punktów tarcia – na powierzchnie łańcuchów lub prowadnic – z jednostki centralnej zdolnej obsługiwać nawet 200 punktów smarowania odpowiednio do wymagań procesu produkcyjnego.


Zalety:
  • obniżenie kosztów poprzez wyeliminowanie zużycia dużych ilości wody i rozpuszczalnego środka smarnego
  • zwiększenie bezpieczeństwa operatora dzięki ograniczeniu ryzyka poślizgnięcia się
  • ograniczenie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia produktu dzięki przeciwdziałaniu rozwojowi mikroorganizmów
  • polepszenie wydajności linii produkcyjnych

Zastosowania:

przenośniki wykorzystywane w zakładach butelkowania wody i napojów bezalkoholowych oraz w mleczarniach stosujących opakowania PET, kartony i opakowania zawierające puszki
SKF logo