Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System SKF EasyRail Compact

Legenda - opis systemu
(1) Pompa tłokowa ze zbiornikiem 
(2) Blok zaworów 
(3)
Jednostka sterowania z czujnikiem łuku  (4) Dysza rozpylająca 
(5) Dzielnik przepływu

SKF EasyRail Compact

Jednoliniowe systemy smarowania dla pojazdów szynowych

SKF EasyRail Compact działa na zasadzie jednorodnego dozowania środka smarnego. Dawka jest zdefiniowana w zespole pompowym. Nośnikiem jest sprężone powietrze. Środek smarny przepływa instalacją rurową – przez rozdzielacz przepływu – do dysz rozpylających, z poziomu których jest równomiernie rozprowadzany po obrzeżu koła.

Tym samym zainstalowana jest tylko jedna linia, którą płynie zarówno środek smarny, jak i sprężone powietrze. Mieszanka powietrza ze środkiem smarnym jest dzielona w rozdzielaczu przepływu na równe części, gdy warunki przepływu panujące w poszczególnych odgałęzieniach wylotowych są do siebie zbliżone. Rozdzielacz przepływu można opcjonalnie zastąpić zaworem – celem umożliwienia niezależnego smarowania kół znajdujących się po lewej oraz prawej stronie.

Zastosowania

Systemy SKF EasyRail Compact można stosować wszechstronnie we wszelkiego rodzaju pojazdach szynowych: od transportu miejskiego po kolej regionalną i międzymiastową oraz lokomotywy. Łatwość instalacji pozwala na nieczasochłonne stosowanie ich również w ramach modernizacji istniejących pojazdów szynowych. To najprostsze rozwiązanie na potrzeby zastosowań, w których do przyjęcia jest pewna zmienność sposobu rozpylania oraz wydłużony czas trwania cyklu.
SKF logo