Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Lubrication solutions for the wind industry

SKF WindLub

Centralne systemy smarowania turbin wiatrowych

Według uśrednionych danych z branży, 10% czasu obsługi turbin to czas poświęcony na dosmarowywanie. System SKF WindLub pozwala skrócić czas wymagany do obsługi turbin i wydłużyć okresy międzykonserwacyjne umożliwiając tym samym obniżenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych. Wpływa on również na bezpieczeństwo eksploatacji i ogranicza szkodliwy wpływ na środowisko naturalne dzięki skutecznemu zbieraniu zużytego smaru.

W połączeniu z systemem SKF WindCon, umożliwia zdalne, bezprzewodowe monitorowanie warunków eksploatacji turbiny. Prowadzi to do optymalnego planowania obsługi i zwiększenia niezawodności, co znacząco obniża koszty każdej wyprodukowanej kilowatogodziny.

Posiadanie niezawodnego systemu smarowania, który dostarcza właściwe ilości środka smarnego we właściwym czasie jest równie ważne, jak dysponowanie odpowiednimi środkami smarnymi. Nasze centra badawcze współpracują ściśle z wiodącymi producentami w celu opracowania smarów do łożysk, które miałyby dobre osiągi w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Stosowanie smarów do łożysk SKF i systemów smarowania SKF WindLub umożliwia niezawodne działanie turbin i uzyskiwanie osiągów na najwyższym poziomie.

Zastosowania:

SKF WindLub obejmuje szeroki asortyment rozwiązań systemów smarowania(rys. 1) dla łożysk łopat, łożysk układu obrotu, łożysk głównych, łożysk układu odchylania i ich przekładni oraz generatorów.

SKF WindLub, właściwe rozwiązanie układu smarowania dla każdego zadania

SKF logo