Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dopuszczalne warunki pracy

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
Uszczelnienia z metalowymi powierzchniami czołowymi wytrzymują, zależnie od budowy, różne poziomy ciśnienia wewnętrznego. Ciśnienie to powinno się w każdym razie utrzymywać poniżej 0,25 MPa (35 psi). Inne zalecenia dotyczące warunków pracy uszczelnień z metalowymi powierzchniami czołowymi, takich jak temperatura i prędkość, zamieszczono w tablicy.
Szczegółowe informacje na temat odporności chemicznej mieszanek nitrylo- i fluorokauczukowych w ogólności zob. w sekcji Odporność chemiczna.
SKF logo