Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Instrukcje dotyczące montażu

Uszczelnienia należy montować współśrodkowo, prostopadle do wału. Aby zapobiec zukosowaniu uszczelnienia, do montażu należy użyć odpowiedniego narzędzia (patrz: rys. 1). Pokrycie zewnętrznej powierzchni uszczelnienia o konstrukcji G cienką warstwą oleju ułatwi montaż. Jeżeli końce wału nie są sfazowane lub zaokrąglone, należy użyć tulei montażowej, aby zapobiec uszkodzeniu wargi uszczelnienia.
SKF logo