Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wargi pomocnicze

Uszczelnienia promieniowe wału SKF mogą być wyposażone w wargę pomocniczą, która poprawia ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń (patrz: rys. 1). Wargi pomocnicze mogą być typu stykowego lub bezstykowego. Uszczelnienia o konstrukcji uwzględniającej użycie stykowych warg pomocniczych znajdują zastosowanie w warunkach silnego zanieczyszczenia. Do ich wad należą jednak większe tarcie oraz podwyższona temperatura poniżej wargi. Wargi pomocnicze uszczelnień HMSA10 i CRWA1/CRWHA1 są typu bezstykowego. Oznacza to, że uszczelnienia w tych wersjach konstrukcyjnych można zasadniczo stosować przy jednakowych prędkościach jak jednowargowe uszczelnienia o konstrukcji HMS5 lub CRW1/CRWH1.
SKF logo