Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Odporność chemiczna i temperaturowa

Najważniejszym czynnikiem wymagającym uwzględnienia podczas wyboru odpowiedniego elastomeru na uszczelnienie promieniowe wału jest jego odporność chemiczna na zatrzymywany czynnik. Innym ważnym czynnikiem jest temperatura pracy. Ciepło przyspiesza starzenie się elastomeru oraz zwiększa reaktywność i agresywność zatrzymywanego czynnika.
Uszczelnienia promieniowe wału stosuje się przede wszystkim do zatrzymywania olejów smarowych i smarów plastycznych oraz płynów hydraulicznych (w tym płynów niepalnych). Wartości wytyczne dotyczące dopuszczalnej temperatury pracy, tzn. temperatury, w której uszczelnienia SKF zachowują odporność chemiczną, zamieszczono w tabeli. Zakres temperatury określony w odniesieniu do grupy czynników to zakres temperatur, w których materiał na uszczelnienia zachowuje odporność podczas pracy ciągłej.
Symbol □ oznacza, że do danej grupy należą zarówno czynniki kompatybilne z elastomerem, jak i takie, które wpływają szkodliwie na jego stan.
Symbol ■ oznacza, że materiał na uszczelnienia nie jest odporny na czynniki należące do danej grupy.
Aby uzyskać informacje na temat odporności materiałów na uszczelnienia na czynniki niewymienione w tabeli, należy odnieść się do rozdziału Odporność chemiczna lub skontaktować się z firmą SKF.
SKF logo