Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia promieniowe wałów

HMSA 10, NBR
Pierścienie do promieniowego uszczelniania wałów są wykorzystywane między obrotowych i stacjonarnych elementów maszyn (ilustr. 1) lub między dwoma komponentami w ruchu względnym i składają się z dwóch głównych części:
  • Pierwszą jest walcowe pokrycie zewnętrzne wykonane z blachy stalowej (obudowy) lub materiału elastomerowego, charakteryzujące się pasowaniem ciasnym wymaganym do uzyskania skutecznego uszczelnienia spoczynkowego względem otworu oprawy.
  • Drugą jest warga uszczelniająca wykonana z materiału elastomerowego lub termoplastycznego, gwarantująca uzyskanie uszczelnienia ruchowego i spoczynkowego względem wału. Warga ma uszczelniającą krawędź wykonaną w procesie formowania, cięcia lub szlifowania. Zazwyczaj dociska się ją do powierzchni współpracującej na wale za pomocą sprężyny pierścieniowej, przykładając w ten sposób określone obciążenie promieniowe. Krawędź wargi uszczelniającej i powierzchnia współpracująca na wale tworzą wspólnie najważniejszy element funkcyjny uszczelnienia promieniowego wału. Skuteczność wargi uszczelniającej można poprawić, nadając jej powierzchni styku właściwości hydrodynamiczne.
Niektóre wersje konstrukcyjne uszczelnień promieniowych wału mają wargę pomocniczą, która chroni główną wargę uszczelniającą przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami. Wypełnienie przestrzeni między wargą pomocniczą i główną wargą uszczelniającą odpowiednim środkiem smarnym pozwala ograniczyć zużycie i spowolnić korozję. Zanieczyszczenia przenikające przez wargę pomocniczą w ostateczności spowodują uszkodzenie powierzchni współpracującej. Pomiędzy dwiema wargami może również nastąpić przyrost temperatury. Wiąże się to z przedwczesnym zużyciem uszczelnienia.

Uszczelnienia promieniowe wału mają bardzo liczne zastosowania. Ze względu na znaczenie uszczelnień promieniowych wału w kontekście niezawodności pracy i trwałości eksploatacyjnej maszyn i urządzeń zarówno producentom, jak i użytkownikom uszczelnień zależy w pewnym stopniu na normalizacji. Doprowadziło to do ustanowienia krajowych i międzynarodowych norm i wytycznych wymienionych w tabeli. Określają one graniczne wymiary, zakresy tolerancji, parametry techniczne materiałów, metody badań i terminologię, a także podstawowe konstrukcje powierzchni zewnętrznej i układy warg uszczelniających.

Terminologia stosowana w niniejszym rozdziale została objaśniona w odniesieniu do uszczelnień z metalową obudową (ilustr. 2) oraz dla gumowych uszczelnień na średnicy zewnętrznej (ilustr. 3).
SKF logo