Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymiana

Warga nowo zakładanego uszczelnienia nie powinna pracować na tej samej linii, po której pracowała warga zużytego już uszczelnienia. Uniknąć tego można na kilka sposobów:
  • Dokonaj przeróbki lub wymiany powierzchni współpracującej (może to wymagać zdemontowania wału).
  • Załóż tuleję regeneracyjną: SKF Speedi-Sleeve albo LDSLV.
  • Załóż pierścień odległościowy w otworze w oprawie, między występem oporowym oprawy a uszczelnieniem (ilustr. 1).
  • Umieść nowe uszczelnienie na innej głębokości w walcowym otworze w oprawie – bliżej zatrzymywanej substancji.
Przy wyborze zamiennego uszczelnienia trzeba dopilnować, żeby jego budowa i materiał odpowiadały uszczelnieniu oryginalnemu. W razie jakichkolwiek wątpliwości wybierz uszczelnienie odpowiednie do warunków eksploatacji panujących w danym zastosowaniu i wykonane z materiałów zgodnych z wykorzystywanym środkiem smarnym.
Uszczelnień wykonanych z innych tworzyw należy używać tylko w razie bezwzględnej konieczności. W takich okolicznościach należy stosować się do zaleceń zamieszczonych w tabeli. Kolejność, w jakiej podano materiały, odzwierciedla ich zdatność do tego zastosowania.
Gdyby potrzebna odmiana konstrukcyjna uszczelnienia nie była dostępna w rozmiarze oryginalnej szerokości, to dopuszczalne jest użycie, w roli zamiennika, uszczelnienia nieco węższego albo – o ile pozwala na to głębokość otworu – nieco szerszego.
SKF logo