Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymiana

Warga nowego uszczelnienia nie może pracować w tym samym miejscu, co warga poprzedniego uszczelnienia. Można to zapewnić na kilka różnych sposobów:
  • przez przeróbkę lub wymianę powierzchni współpracującej (może się to wiązać z demontażem wału),
  • Zainstaluj tuleję regeneracyjną SKF SPEEDI-SLEEVE lub LDSLV.
  • przez montaż pierścienia dystansowego w otworze oprawy, między występem oporowym i uszczelnieniem (patrz: rys. 1),
  • przez umieszczenie nowego uszczelnienia na innej głębokości w walcowym otworze oprawy, bliżej zatrzymywanego czynnika.
Wyboru nowego uszczelnienia należy dokonać z zapewnieniem, że jego konstrukcja i materiał odpowiadają pierwotnemu uszczelnieniu. W razie wątpliwości należy wybrać uszczelnienie odpowiednie do warunków eksploatacji panujących w danym zastosowaniu, wykonane z materiału kompatybilnego ze środkiem smarnym.
Uszczelnienia zamienne wykonane z innych materiałów niż pierwotne uszczelnienia należy stosować wyłącznie w ostateczności. W takich przypadkach należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych w tabeli. Materiały wymieniono w tabeli w kolejności zgodnej z ich odpowiedniością.
Jeżeli uszczelnienie o jednakowej konstrukcji nie jest dostępne w wersji o szerokości odpowiadającej pierwotnemu uszczelnieniu, można użyć nieznacznie węższego uszczelnienia. Jeżeli pozwala na to głębokość otworu oprawy, można również użyć zamiennego uszczelnienia o nieznacznie większej szerokości.
SKF logo