Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia z politetrafluoroetylenu (PTFE)

W większości przypadków uszczelnienia z politetrafluoroetylenu (PTFE) o niewielkiej średnicy są dostarczane w rurce, która zapobiega zmianom nominalnej średnicy wewnętrznej uszczelnienia (mniejszej od średnicy wału) podczas przechowywania. W związku z tym uszczelnienia należy wyjmować z rurek dopiero tuż przed montażem. SKF zaleca również pozostawienie rurki transportowej na swoim miejscu, jeżeli przewiduje się kontrole jakości. Tak czy inaczej dokładny pomiar średnicy wewnętrznej uszczelnienia po jego wyprodukowaniu nie jest możliwy, gdyż kształt wargi z PTFE zmienia się wraz z upływem czasu wskutek rozluźnienia materiału.
Politetrafluoroetylen wykorzystywany do produkcji wargowych uszczelnień promieniowych jest z reguły bardziej agresywny i powoduje ścieranie wału w większym stopniu niż standardowe materiały elastomerowe. Dlatego użycie warg uszczelniających z PTFE wymaga zastosowania powierzchni o twardości z zakresu od 58 do 62 HRC. Alternatywą dla zastosowania utwardzonej powierzchni wału jest użycie tulei regeneracyjnej SKF. Tuleje tego typu produkuje się zgodnie z wymagającymi normami, jednakowymi jak w przypadku pierścieni wewnętrznych łożysk igiełkowych SKF, co gwarantuje uzyskiwanie doskonałej powierzchni współpracującej z uszczelnieniem.
W zastosowaniach, w przypadku których przewiduje się użycie uszczelnień wykonanych z PTFE do zatrzymywania środka smarnego lub całkowite zalanie ich cieczą uszczelnienia należy montować na sucho. Jeżeli przewiduje się pracę uszczelnienia w warunkach tarcia suchego lub niewystarczającego smarowania, należy wstępnie nasmarować wargi uszczelniające smarem plastycznym odpowiednim do temperatury panującej w danym zastosowaniu.

Ostrzeżenie

W temperaturach powyżej 300°C (570°F) wszystkie elastomery fluorowe oraz politetrafluoroetylen (PTFE) wydzielają niebezpieczne opary. Może się tak zdarzyć na przykład w przypadku demontażu łożyska za pomocą palnika spawalniczego. Mimo że opary wydzielają się wyłącznie w wysokich temperaturach, raz ogrzane uszczelnienia mogą stwarzać zagrożenie nawet po ochłodzeniu. Jeżeli konieczna jest obsługa uszczelnień wykonanych z PTFE lub elastomerów fluorowych, które poddano działaniu wspomnianych powyżej wysokich temperatur, należy stosować następujące środki ostrożności:
  • Należy zawsze nosić okulary i rękawice ochronne.
  • Pozostałości uszczelnień należy umieścić w hermetycznym pojemniku z tworzyw sztucznych opatrzonym symbolem „materiał żrący”.
  • Należy stosować środki ostrożności określone w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS), która może zostać dostarczona na specjalne życzenie.

Jeżeli doszło do kontaktu skóry z materiałem, należy przemyć skórę mydłem i dużą ilością wody. W przypadku kontaktu materiału z oczami należy przepłukać oczy dużą ilością wody. W każdym przypadku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. To samo dotyczy przedostania się oparów do dróg oddechowych.

Procedura montażu

Wargi z PTFE nie są jednakowo sprężyste jak wargi kauczukowe, co czyni je bardziej podatnymi na uszkodzenie. Dlatego podczas montażu i przenoszenia należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec uch uszkodzeniu i zagwarantować w ten sposób prawidłową pracę. Kontakt z takimi elementami wałów jak rowki klinowe i występy, jak również wywiercone otwory, szczeliny i stopnie wału o ostrych krawędziach może skutkować uszkodzeniem warg z PTFE. Jeżeli jest to możliwe, tego typu przeszkody należy przykrywać cienkościennymi narzędziami do montażu wykonanymi z tworzyw sztucznych lub metalu.
O metodzie montażu decyduje kierunek ustawienia warg z PTFE. Montaż uszczelnienia jest trudniejszy, jeżeli wał zostaje zamontowany przeciwnie do kierunku ustawienia wargi z PTFE (patrz: rys. 1 i rys. 2). Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeżeli dostęp do elementów jest utrudniony lub są one zasłonięte. Zamontowanie uszczelnienia w ten sposób może być niemożliwe, jeżeli nie można użyć narzędzia do montażu. W każdym przypadku do montażu wału przeciwnie do kierunku ustawienia wargi z PTFE SKF zaleca stosować specjalny stożek (lub element w kształcie pocisku) do montażu. Po dostarczeniu szczegółowych rysunków wału i uszczelnianych obszarów SKF może wycenić i wyprodukować stożki do montażu. Uniknięcie użycia stożków do montażu wymaga wykonania na wale sfazowania wprowadzającego o zwiększonej długości. Nie eliminuje to jednak konieczności przykrycia, chociażby taśmą, elementów wału, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia uszczelnienia (rowków klinowych itp.).
Jeżeli na wale nie ma żadnych elementów, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia uszczelnienia, takich jak wymienione powyżej, do zamontowania wału zgodnie z kierunkiem ustawienia wargi z PTFE wystarczy gładka, wolna od zadziorów powierzchnia lub sfazowanie na końcu wału (patrz: rys. 3 i rys. 4).
Niektóre uszczelnienia mają dwie wargi z PTFE ustawione w przeciwnych kierunkach. W takim przypadku montaż zawsze odbywa się przeciwnie do kierunku ustawienia jednej z warg, w związku z czym zaleca się użycie stożka do montażu.
SKF logo