Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Podkładki dystansowe SKF

Użycie podkładek dystansowych ZW (patrz: rys. 1) jest konieczne, jeżeli łożysko otwarte z uszczelkami blaszanymi Z z obu stron wymaga dosmarowywania (patrz: rys. 2 i  rys. 3). Podkładki te należy zamontować z jednej strony łożyska, zarówno przy pierścieniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
Podkładki dystansowe ZW są wykonane z fosforanowanej blachy stalowej i pokryte środkiem zabezpieczającym. Grubość blachy stalowej wynosi 0,6 mm w przypadku podkładek ZW w rozmiarach do 35 × 42 włącznie oraz 0,8 mm w przypadku większych podkładek.

Tolerancje

Szerokość zespołu podkładek dystansowych wynosi 2 ± 0,1 mm. Zakres tolerancji średnicy zewnętrznej obejmuje wyłącznie wartości ujemne, a zakres tolerancji średnicy otworu - wyłącznie wartości dodatnie.

Przyrostek

Oznaczenie podkładki dystansowej ma postać ZW d1 × d2. Na przykład podkładka dystansowa ZW 35 × 42 ma otwór o średnicy 35 mm oraz średnicę zewnętrzną 42 mm.
SKF logo