Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż pierścieni uszczelniających typu V

Pierścienie uszczelniające typu V są elastyczne, w związku z czym można je rozciągać i nasuwać na inne elementy, co ułatwia montaż (patrz: rys. 1). W przypadku konieczności zamontowania kilku pierścieni uszczelniających typu V do umieszczenia uszczelnień w wymaganym położeniu, w ustalonej z góry odległości od powierzchni współpracującej, można użyć prostego narzędzia (patrz: rys. 2). Pierścienie uszczelniające typu V można również rozcinać i łączyć ponownie w miejscu instalacji.
Ogólne wytyczne dotyczące montażu zawierają następujące instrukcje:
  • Należy wyczyścić pierścień uszczelniający typu V, powierzchnię współpracującą i wał.
  • Należy upewnić się, że wał jest suchy i wolny od smaru plastycznego lub oleju, szczególnie jeśli przewidziano montaż pierścienia uszczelniającego typu V bez podparcia osiowego.
  • Należy pokryć wargę pierścienia uszczelniającego typu V cienką warstwą smaru plastycznego lub oleju silikonowego.
  • W zastosowaniach, w przypadku których tarcie musi zostać ograniczone do minimum powierzchnie współpracujące należy pokrywać środkiem niskotarciowym. Nie należy wówczas nakładać smaru plastycznego na wargę uszczelniającą.
  • Należy sprawdzić, czy zainstalowany pierścień uszczelniający typu V jest równomiernie rozciągnięty wokół wału.
SKF logo