Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Materiały

Pierścienie uszczelniające typu V wykonuje się z reguły z kauczuku nitrylowego, który charakteryzuje się dobrą odpornością chemiczną i odpornością na zużycie oraz nadaje się do zastosowań, w których panują normalne temperatury pracy. Na potrzeby zastosowań, w których panują wyższe temperatury lub obecne są agresywne czynniki dostarczane mogą być również pierścienie uszczelniające typu V wykonane z kauczuku fluorowego. Dopuszczalne warunki eksploatacji pierścieni uszczelniających typu V wykonanych z kauczuku nitrylowego i kauczuku fluorowego określono w tabeli. W kolumnie „Kod wargi” tabeli produktów litery R i V służą odpowiednio do identyfikacji kauczuku nitrylowego i kauczuku fluorowego.

Ostrzeżenie

W temperaturach powyżej 300°C (570°F) wszystkie elastomery fluorowe oraz politetrafluoroetylen (PTFE) wydzielają niebezpieczne opary. Może się tak zdarzyć na przykład w przypadku demontażu łożyska za pomocą palnika spawalniczego. Mimo że opary wydzielają się wyłącznie w wysokich temperaturach, raz ogrzane uszczelnienia mogą stwarzać zagrożenie nawet po ochłodzeniu. Jeżeli konieczna jest obsługa uszczelnień wykonanych z PTFE lub elastomerów fluorowych, które poddano działaniu wspomnianych powyżej wysokich temperatur, należy stosować następujące środki ostrożności:
  • Należy zawsze nosić okulary i rękawice ochronne.
  • Pozostałości uszczelnień należy umieścić w hermetycznym pojemniku z tworzyw sztucznych opatrzonym symbolem „materiał żrący”.
  • Należy stosować środki ostrożności określone w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS), która może zostać dostarczona na specjalne życzenie.

Jeżeli doszło do kontaktu skóry z materiałem, należy przemyć skórę mydłem i dużą ilością wody. W przypadku kontaktu materiału z oczami należy przepłukać oczy dużą ilością wody. W każdym przypadku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. To samo dotyczy przedostania się oparów do dróg oddechowych.
SKF logo