Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zalety i korzyści dla użytkownika

  • Metalowa obudowa służy jednocześnie za podporę i przegrodę, chroniąc kauczukowe wargi uszczelniające i korpus uszczelnienia przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem wskutek kontaktu z agresywnymi substancjami i gruzem.
  • Obudowa często pełni również funkcję uchwytu, który przytrzymuje kauczukową wargę uszczelniającą na swoim miejscu przy dużych prędkościach obrotowych. Eliminuje to konieczność ustalania osiowego.
  • Dzięki kompaktowej konstrukcji możliwa jest instalacja na niewielkiej szerokości.
  • Nagrzewanie przez tarcie oraz opór toczny są dużo mniejsze niż w przypadku stykowych uszczelnień promieniowych wału. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej wargi uszczelnień MVR unoszą się z powierzchni współpracującej. Ma to miejsce przy prędkości około 12 m/s (2360 stóp/min). Całkowity zanik styku następuje przy prędkości około 20 m/s (3900 stóp/min). Duże prędkości obrotowe ułatwiają zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń przy jednoczesnym ograniczeniu strat mocy do minimum.
  • Trwałość eksploatacyjna uszczelnień MVR w warunkach zanieczyszczenia jest dużo większa niż w przypadku uszczelnień promieniowych wału i może osiągać wartości rzędu kilku tysięcy godzin pracy.
SKF logo