Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Montaż

Wewnętrzna powierzchnia uszczelnień MVR jest obrobiona maszynowo na potrzeby pasowania ciasnego na wale (patrz: rys. 1 i rys. 2). Podobnie jak w przypadku uszczelnień promieniowych wału, nie wolno stukać młotkiem w metalową obudowę uszczelnienia.
Przed przystąpieniem do montażu należy nieznacznie nasmarować powierzchnię czołową wargi uszczelniającej. Nie należy jednak umieszczać smaru między wargą i obudową. Wystarczające jest wykończenie wału o chropowatości powierzchni Ra równej 4 µm (160 mikrocali).
Należy wykonać sfazowanie wprowadzające. Zabrania się stosowania wypustów i rowków klinowych.
Powierzchnie współpracujące z uszczelnieniami MVR należy przygotowywać w jednakowy sposób jak w przypadku pierścieni uszczelniających typu V. W przypadku eksploatacji w obecności ściernych substancji zanieczyszczających należy unikać stosowania aluminium i miękkich metali. Z powierzchni obrobionych przez toczenie należy usunąć wszelkie ostre występy.
SKF logo