Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pierścienie wewnętrzne z niekierunkowo szlifowaną bieżnią

Pierścienie wewnętrzne (patrz: rys. 1) pozwalają uzyskiwać powierzchnie współpracujące dla uszczelnień promieniowych wału w łatwy i szybki sposób, bez konieczności utwardzania i precyzyjnej obróbki maszynowej wału. Pierścienie nasuwa się po prostu na wał i umieszcza w wymaganym położeniu, np. na zużytej powierzchni. Pierścienie wewnętrzne można stosować w połączeniu z uszczelnieniami promieniowymi wału SKF w celu uzyskiwania doskonale kompatybilnych systemów uszczelniających (patrz: rys. 2).
Zastosowanie pierścienia wewnętrznego o odpowiedniej szerokości pozwala realizować dwie funkcje: powierzchni współpracującej z uszczelnieniem oraz bieżni łożyska igiełkowego.
Pierścienie wewnętrzne zaleca się stosować w przypadku eksploatacji uszczelnień i powierzchni współpracujących w trudnych warunkach, zwłaszcza w razie możliwości przedostawania się stałych zanieczyszczeń do uszczelnień, oraz w przypadku stosowania uszczelnień wykonanych z materiałów na bazie politetrafluoroetylenu (PTFE) z wypełniaczami o właściwościach ściernych.
Jeżeli w danym zastosowaniu można spodziewać się zużycia uszczelnienia lub uszkodzenia wału, SKF zaleca zainstalowanie pierścienia przed oddaniem maszyny do eksploatacji. Zainstalowanie pierścienia na samym początku eliminuje konieczność przeróbki wału oraz umożliwia stosowanie zamiennych uszczelnień o pierwotnych rozmiarach.

Zakres rozmiarów

Standardowy zakres obejmuje pierścienie wewnętrzne przeznaczone do wałów o średnicy z zakresu od 7 do 130 mm.
SKF logo