Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF Speedi-Sleeve

SKF Speedi-Sleeve
Tę stworzoną przez SKF cienkościenną tuleję (o grubości 0,28 mm/0.011 in) po prostu nasuwa się na zużytą powierzchnię wału w celu stworzenia optymalnej powierzchni współpracującej dla uszczelnienia promieniowego wału.
Nie jest konieczny demontaż wału ani poddanie go obróbce skrawaniem, a czas trwania kosztownego przestoju zostaje skrócony do minimum. Ponieważ możliwe jest użycie uszczelnienia w rozmiarze identycznym z założonym pierwotnie, nie trzeba szukać innych uszczelniaczy ani utrzymywać zapasów uszczelnień różnej wielkości.
Nie jest też potrzebne żadne specjalne wyposażenie, jako że narzędzie do montażu dostarcza się wraz z tuleją. Montaż wymaga użycia jedynie miękkiego młotka i kombinerek.

Cechy

Nowa generacja tulei SKF Speedi-Sleeve łączy w sobie zastrzeżone prawnie materiał ze stali nierdzewnej i proces produkcyjny, które pozwalają uzyskać zoptymalizowaną powierzchnię współpracującą z uszczelnieniem, ograniczającą do minimum zużycie zarówno tulei, jak i wargi uszczelniającej. Zastrzeżony materiał zapewnia tulei zwiększoną wytrzymałość i znakomitą plastyczność. Niedostrzegalne gołym okiem kieszenie smarowe zatrzymują środek smarny na tulei i tym samym zapobiegają pracy wargi uszczelniającej na sucho, skutkującej nadmiernym zużyciem. Powierzchnia styku uszczelnienia jest odporna na ścieranie i wykonana w sposób minimalizujący kierunkowość (0° ±0,05) oraz charakteryzuje się chropowatością Ra z zakresu od 0,25 do 0,5 µm (od 10 do 20 µin) – to w większości przypadków parametry powierzchni współpracującej lepsze niż te możliwe do uzyskania na wale.
Tuleja SKF Speedi-Sleeve jest wyposażona w zdejmowany kołnierz, co ułatwia montaż (ilustr. 1). W większości przypadków kołnierz ten można pozostawić na jego miejscu – jednak w zastosowaniach, gdzie kolidowałby on z innymi elementami systemu, trzeba go zdjąć. Zapobiega to wytwarzaniu ciepła wskutek tarcia oraz zużywaniu się materiału i obecności związanych z tym cząstek. Kołnierz należy zdejmować także w zastosowaniach, w których mógłby on ograniczać dopływ środka smarnego do uszczelnienia. To wiązałoby się z osłabieniem efektu chłodzenia powodowanego przez środek smarny, czego skutkiem byłyby wzrost temperatury pod wargą uszczelniającą i przyspieszone starzenie się materiału uszczelnienia.
Aby zdjąć kołnierz, trzeba go przed zamontowaniem tulei przeciąć w jednym miejscu po promieniu, od obwodu. Pozwoli to chwycić po montażu kołnierz kombinerkami, oderwać go od tulei i zwinąć.

Zakres dostępnych rozmiarów

Standardowy zakres rozmiarów obejmuje tuleje na wały o średnicy od 11,99 do 203,33 mm (od 0.472 do 8 in). W zależności od wymaganej ilości produkowane mogą być też tuleje o wymiarach niestandardowych. Każda tuleja pasuje do wałów o średnicach z określonego zakresu, obejmującego z reguły wartości powyżej i poniżej nominalnej średnicy wału. Daje to pewną elastyczność oraz kompensuje odchyłki faktycznej średnicy wału.
SKF logo