Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Stosowanie tulei regeneracyjnych LDSLV4

Tuleje regeneracyjne LDSLV4 można stosować w dwojaki sposób (zob. ilustr. 2):
  1. przez umieszczenie tulei na wale w taki sposób, aby przykryła jego uszkodzoną część, oraz użycie uszczelnienia przeznaczonego na wał o średnicy większej o 4,78 mm (0.188 in);
  2. przez obrobienie maszynowe wału mające na celu zmniejszenie jego średnicy o 4,78 mm (0.188 in), założenie nań tulei i użycie uszczelnienia pierwotnego rozmiaru;
Powierzchnia wału przerobiona na potrzeby tulei powinna mieć chropowatość powierzchni Ra z zakresu od 2,5 do 3,2 µm (od 100 do 125 µin).
W zastosowaniach, gdzie można spodziewać się zużycia uszczelnienia lub uszkodzenia wału, SKF zaleca założenie tulei przed oddaniem maszyny do eksploatacji. Dzięki temu, w razie potrzeby wymiany możliwe będzie zastosowanie uszczelnienia i tulei pierwotnych rozmiarów, i nie będzie konieczna powtórna obróbka wału.
Ze względu na konieczność montażu przez pasowanie suwliwe na gorąco, tolerancje wału dla tulei regeneracyjnych LDSLV4 są inne niż w przypadku uszczelnień promieniowych wału. Jeżeli przewiduje się zastosowanie tulei w układach, w których panują temperatury stale przekraczające +75°C (+165°F) oraz prędkości powierzchniowe przekraczające 20 m/s (3,900 ft/min), to należy skontaktować się z SKF w celu uzyskania stosownego wsparcia.
SKF logo