Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przyrządy pomiarowe do montażu łożysk

Poczas sprawdzania elementów takich jak gniazda stożkowe, średnice okręgu wpisanego i opisanego złożenia wałeczków łożysk walcowych, konwencjonalne metody pomiarowe i przyrządy nie zawsze się sprawdzają. SKF ma rozwiązanie.

Kompletna gama przyrządów pomiarowych SKF powstała z myślą o spełnieniu wymagań związanych z pomiarami parametrów łożysk walcowych otworem stożkowym. Oczywiście przyrządy te nadają się też do innych zastosowań.

Sprawdziany pierścieniowe serii GRA 30 oraz sprawdziany stożkowe DMB mogą być stosowane do kontroli najpopularniejszych gniazd stożkowych. Pomiary wykonuje się szybko i dokładnie. Podczas gdy sprawdzian pierścieniowy serii GRA 30 może być stosowany wyłącznie do kontroli gniazda stożkowego dla określonego rozmiaru łożyska, sprawdziany stożkowe serii DMB nadają się do różnych średnic, a także stożków innych niż 1:12.

Aby precyzyjnie dopasować luz wewnętrzny promieniowy lub napięcie wstępne podczas montażu łożyska walcowego ze stożkowym otworem, niezbędne jest dokładne zmierzenie średnicy okręgu wpisanego i opisanego złożenia wałeczków. Przyrządy pomiarowe SKFdo pomiarów luzu w łożyskachz serii GB 30 i GB 49 umożliwiają łatwy i dokładny pomiar tych punktów.

Więcej informacji znajduje się w interaktywnym katalogu produktów inżynierskich SKF dla łożysk wysoce precyzyjnych.

SKF logo