Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Światowy producent papieru obniżył wydatki na utrzymanie ruchu o 20% a poziom awarii wyposażenia podstawowego o 25%

producent papieru
W ramach nieustannych wysiłków w celu zwiększenia niezawodności wyposażenia i zmniejszenia kosztów operacyjnych, światowy producent papieru zdecydował się wdrożyć wybrane strategie niezawodności kluczowych zasobów, w tym opracowaną przez firmę SKF strategię niezawodności w oparciu o pracę operatora (ang. Operator Driven Reliability, ODR) w całej firmie.

W jednym z zakładów należących do tej firmy udało się poprawić wskaźnik całkowitej sprawności urządzeń o 2% i zaoszczędzić prawie 2 000 000 USD, zmniejszając wydatki na utrzymanie ruchu o 20% a awarie wyposażenia podstawowego o 25% dzięki wdrożeniu strategii ODR. Firma praktycznie wyeliminowała nieplanowane przestoje wynikające z awarii mechanicznych.

Ten zakład przypisuje znaczną część sukcesu wykorzystaniu unikalnej pozycji operatorów i ich wpływu na niezawodność wyposażenia, mianując ich pierwszą linią obrony przed zawodnością. Operatorzy znajdują się najbliżej maszyn, co umożliwia im jako pierwszym zauważenie i szybką reakcję na zmiany stanu technicznego maszyn. Zaangażowanie operatorów w wykonywanie prostych zadań czynności okresowych i usuwanie usterek usuwalnych w pierwszej próbie pozwala zyskać czas dla personelu do spraw niezawodności i utrzymania ruchu, który może przeznaczyć na bardziej złożone problemy z wyposażeniem. Ten zakład dostrzegł również jak ważne jest uzupełnienie procesu przepływu pracy o działania zaradcze wynikające ze znalezionych przez operatorów usterek. Operatorzy otrzymali możliwość tworzenia powiadomień w miejscu pracy, które przesyłali do systemu zarządzania utrzymaniem ruchu, gdzie były zmieniane w zlecenia wykonania prac. Pozwoliło to poprawić komunikację usterek znalezionych przez operatorów i poprawić stopień zamykania zleceń wykonania prac.

Zmniejszenie wydatków na utrzymanie ruchu o 10-20%

SKF logo