Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Analiza przypadków awarii i ich efektów

Analiza przypadków awarii i ich efektów (ang. Failure Modes and Effects Analysis, FMEA), integralna część procesu opartego na niezawodności utrzymania ruchu identyfikuje funkcje maszyn, przypadki awarii i konsekwencje awarii funkcjonalnych przez zbadanie sposobów, w jakie zasób fizyczny lub maszyna może ulec awarii, efekty i przyczyny każdego przypadku awarii. Wyniki uzyskiwane podczas projektowania i faz operacyjnych są używane jako dane wejściowe podczas opracowywania kompromisów projektowych, technik bezpieczeństwa, technik utrzymania ruchu, serwisowalności, częstotliwości prób funkcjonalnych, usprawnień niezawodności, planowania pracy itd.

SKF logo