Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kontrole zależne od zagrożeń

SKF dysponuje dogłębną znajomością rzeczy w kwestii wskazywania właściwych technik i częstotliwości dokonywania kontroli rurociągów i nieruchomych jednostek pływających odpowiednio do konsekwencji mechanicznych uszkodzeń i prawdopodobieństwa wystąpienia awarii.

Na podstawie wyników analizy zagrożeń – w tym konsekwencji awarii, prognozowanego pozostałego okresu eksploatacji oraz niebezpieczeństw związanych z wprowadzaniem sprzętu do użytku – SKF sporządza zoptymalizowane programy kontroli, nakierowane na możliwie jak najlepsze rezultaty.

Z myślą o pilnowaniu zgodności ze szczególnymi branżowymi wymaganiami i przepisami w zakres analizy włącza się kwestie optymalizacji częstotliwości kontroli oraz zarządzania szkodami korozyjnymi.

SKF logo