Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Prognozowane utrzymanie ruchu i prace konserwacyjne wykonywane na miejscu

Nieplanowane przestoje powodowane awariami wrzecion są kosztowne zarówno ze względu na koszta samej naprawy, jak i utraconą produkcję. SKF może pomóc wykrywać i zapobiegać awariom wrzecion jeszcze przed ich wystąpieniem oraz rozwiązać występujące problemy na miejscu.

Wykorzystując skomplikowany sprzęt do monitorowania stanu urządzeń, taki, jak zestaw do oceny stanu wrzecion SKF Spindle Assessment Kit, który umożliwia ocenę i identyfikację pojawiających się problemów z wrzecionami, możemy przeprowadzić kontrolę stanu wrzeciona w miejscu jego instalacji. Usługi kontroli stanu i regulacji wrzeciona mogą obejmować:
  • kontrolę drgań
  • ocenę niewyważenia i precyzyjne wyważanie
  • kontrolę bicia uchwytu narzędziowego i jego renowację
  • kontrolę i regulację siły naciągu.

Prognozowane utrzymanie ruchu

Ze względu na krytyczną rolę, jaką pełnią w procesie produkcji, wrzeciona wymagają zastosowania programu prognozowanego utrzymania ruchu, który może zapobiec kosztownym nieplanowanym przestojom. SKF może zapewnić wsparcie przy wdrażaniu programu monitorowania stanu wrzeciona, opartym na usługach wykonywanych na miejscu.

Przenośne analizatory danych SKF Microlog, zestawy do oceny stanu wrzeciona SKF Spindle Assessment Kit lub SKF Machine Tool Observer, mogą pomóc zespołom utrzymania ruchu w przeprowadzaniu okresowych kontroli i prac konserwacyjnych.
SKF logo