Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zapewnianie niezawodności przy wsparciu operatorów

Potencjał monitorowania stanu w Twoim zasięgu

W strategii utrzymania zapewniania niezawodności przy wsparciu operatorów (ODR, Operator-Driven Reliability) operatorzy maszyn biorą czynny udział w ogólnozakładowym programie obsługi maszyn. Cały proces opiera się na prostym spostrzeżeniu: operatorzy maszyn z reguły jako pierwsi zauważają nawet najmniejsze zmiany w stanie technicznym maszyn. 

Łatwiej za sprawą kontraktu serwisowego ODR z SKF

W ramach zawieranego z SKF kontraktu na obsługę techniczną ODR firma SKF w pierwszej kolejności przygotowuje szczegółowe studium przypadku dotyczące Twojego programu ODR – takiego, który pozwoli Ci osiągnąć przyjęte cele biznesowe i opiera się na wynikach udokumentowanych w Twojej branży. Program ODR SKF można łatwo scalić z innymi oferowanymi przez SKF usługami zarządzania zasobami, w tym z programami prognozowanego utrzymania ruchu, profilaktyki czynnej w utrzymaniu niezawodności oraz kompleksowych rozwiązań z zakresu utrzymania ruchu.

Wsparcie od projektu po wdrożenie i jeszcze dalej

Mając już za sobą ścisłą współpracę z Twoim przedsiębiorstwem przy projektowaniu i rozwoju zindywidualizowanego programu, SKF dopilnowuje każdego detalu instalacji, pozostając w stałym kontakcie z Twoim zespołem w fazach implementacji i wprowadzenia do eksploatacji. Świadczone usługi obejmują specjalistyczne przeszkolenie personelu, nieustające wsparcie produktowe i technologiczne oraz wszelkie inne formy pomocy niezbędnej do pomyślnego wdrożenia skutecznego programu.

Zmniejszenie wydatków na utrzymanie ruchu o 10-20%

SKF logo