Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zdalne monitorowanie

Usługa Zdalnego Monitorowania (SKF Remote Monitoring Service) oraz łącze internetowe dają możliwość zdalnego monitorowania stanu maszyny oraz zbieranie danych, które są następnie analizowane przez specjalistów SKF. Na tej podstawie podejmowane są najważniejsze decyzje, dotyczące utrzymania ruchu. Usługa ta jest szczególnie opłacalna dla zakładów, zatrudniających niewielu specjalistów z zakresu prognozowanego utrzymania ruchu oraz w przypadku posiadania kilku lokalizacji, w których jest prowadzona działalność operacyjna. Podstawowe korzyści z wdrożenia SKF Remote Monitoring Service to:

  • oszczędność kosztów (na system diagnostyczny, koszty jego utrzymania i szkolenia diagnostów)
  • całodobowy dostęp do raportów i danych w dowolnym miejscu na świecie
  • analiza danych przez wykwalifikowanych specjalistów SKF
  • integralność danych

Jak to działa?

  1. SKF instaluje na maszynach Klienta swój system diagnostyczny do ciągłego monitorowania stanu (przetworniki drgań, kable, jednostka Imx oraz moduł komunikacyjny)
  2. System zostaje przez SKF skonfigurowany (sprzętowo i programowo) wg potrzeb maszyn
  3. System automatycznie pobiera i przetwarza dane oraz wysyła je do bazy danych
  4. Analityk SKF przegląda dane z systemu i okresowo wysyła raport do Klienta
  5. Wszelkie odchylenia mierzonych parametrów o warości przekraczającej progi ostrzegawcze i alarmowe są sygnalizowane przez system automatycznie w czasie rzeczywistym. Informacje o takich przypadkach są przesyłane niezwłocznie do Klienta (kierownictwo i operator maszyny) oraz do analityka SKF, który podejmuje działania wyjaśniające.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług diagnostycznych prosimy o kontakt pod adresem solutionfactory.polska@skf.com.

 

SKF logo