Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

Anunț cu privire la Adunarea Generală Anuală SKF

2014 februarie 24, 13:00 CET

Göteborg, 24 februarie 2014: Prezentul anunț este cu privire la Adunarea Generală Anuală a Aktiebolaget SKF care va avea loc la SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg, Suedia, vineri, 28 martie 2014, la ora 13:00. Accesul este posibil începând cu ora 11:00. Vă rugăm să rețineți că se servesc băuturi răcoritoare înainte de Adunarea Generală Anuală, între orele 11:00 - 12:15.

Adunarea Generală Anuală
Pentru dreptul de a participa la adunare, acționarii trebuie să fie înregistrați în registrul acționarilor ținut de Euroclear Sweden AB până vineri, 21 martie 2014 și trebuie să anunțe compania cel târziu până luni, 24 martie 2014, prin scrisoare trimisă către AB SKF, c/o Computershare AB, CP 610, SE-182 16 Danderyd, Suedia, sau pe site-ul web al companiei, www.skf.com, ori telefonic la numărul +46 31 337 25 50 (între orele 09:00 - 16:00). Când anunțați compania, preferabil în scris, trebuie să includeți datele cu privire la nume, adresă, numărul de telefon, acționariat înregistrat și consultanți, dacă este cazul. Când reprezentarea are loc prin delegare, formularul de delegare original trebuie trimis companiei înainte de adunarea generală anuală. Acționarii ale căror acțiuni sunt înregistrate pe numele unui reprezentant trebuie să aibă acțiunile înregistrate temporar pe numele lor pentru a participa la adunare. Orice astfel de reînregistrare în scopul stabilirii drepturilor de vot trebuie să aibă loc astfel încât acționarul să fie înregistrat în registrul acționarilor până vineri, 21 martie 2014. Aceasta înseamnă că acționarul trebuie să trimită reprezentantului notificarea intenției sale de a fi inclus în registrul acționarilor cu mult timp înainte de această dată.

Agenda
1. Deschiderea Adunării Generale Anuale.
2. Alegerea unui Președinte al adunării.
3. Întocmirea și aprobarea listei de vot.
4. Aprobarea agendei.
5. Alegerea persoanelor care să verifice rapoartele discuțiilor.
6. Constatarea convocării în mod corespunzător a adunării.
7. Prezentarea raportului anual și a raportului de audit, precum și a conturilor consolidate și a raportului de audit pentru Grup.
8. Discursul Președintelui.
9. Subiectul adoptării declarației de venit și a bilanțului și a declarației venitului consolidat și a bilanțului consolidat.
10. Hotărârea cu privire la distribuirea profitului.
11. Subiectul destituirii membrilor Consiliului și a Președintelui din funcții.
12. Propunerea Consiliului de Administrație cu privire la modificarea Actului Constitutiv.
13. Stabilirea numărului membrilor și al membrilor adjuncți ai Consiliului.
14. Stabilirea onorariului Consiliului de Administrație.
15. Alegerea membrilor Consiliului și a membrilor adjuncți ai Consiliului, inclusiv a Președintelui Consiliului de Administrație.
16. Stabilirea onorariului auditorilor.
17. Propunerea Consiliului de Administrație pentru decizia cu privire la principiile remunerării Conducerii Grupului.
18. Propunerea Consiliului de Administrație pentru decizia cu privire la Programul Acțiunilor pentru Performanță SKF 2014.
19. Hotărârea cu privire la Comitetul Desemnat.

Propunerea cu privire la articolul 10
Consiliul de Administrație propune un dividend de 5,50 SEK per acțiune pentru anul financiar 2013. Se propune ca acționarii cu pachete înregistrate la data de miercuri, 2 aprilie 2014, să aibă dreptul de a primi dividendul propus. În funcție de hotărârea Adunării Generale Anuale, în conformitate cu această propunere, se estimează că Euroclear va distribui dividendul în ziua de luni, 7 aprilie 2014.

Propunerile cu privire la articolele 2, 13, 14, 15 și 16
Comitetul Desemnat, format conform unei hotărâri a Adunării Generale Anuale din 2013 să reprezinte toți acționarii companiei, este alcătuit, pe lângă Președintele Consiliului de Administrație, din reprezentanți ai Foundation Asset Management, Alecta, Skandia Liv și AFA Insurance, acționari care împreună reprezintă aproape 40% din voturile numărului total de acțiuni ale companiei. Comitetul Desemnat a informat compania despre următoarea propunere (în plus, Comitetul Desemnat a informat compania că Comitetul Desemnat intenționează să propună o femeie ca membru suplimentar al Consiliului, cu experiență internațională și în industrie, înainte de Adunarea Generală Anuală). 

• că Leif Östling este ales Președinte al Adunării Generale Anuale;

• Consiliul de Administrație va fi alcătuit din zece membri și niciun membru adjunct. Numărul propus de membri poate crește la unsprezece întrucât Consiliul Desemnat intenționează să propună un membru suplimentar al Consiliului;

• Consiliul de Administrație pentru perioada de până la sfârșitul următoarei Adunări Generale Anuale primește un onorariu în conformitate cu următoarele:

a) o alocare fixă de 1.440.000 SEK pentru Președintele Consiliului de Administrație și de 495.000 SEK pentru fiecare dintre ceilalți membri ai Consiliului aleși de Adunarea Generală Anuală și care nu este un angajat al companiei;

b) o alocare variabilă corespunzătoare valorii, calculată așa cum apare mai jos, a numărului de acțiuni din seria B ale companiei, valoare care, după Adunarea Generală Anuală, va fi de 400.000 SEK pentru Președinte, și numărul de acțiuni din seria B ale companiei, valoare care, după Adunarea Generală Anuală, va fi de 137.500 SEK pentru fiecare dintre ceilalți membri ai Consiliului; și
c) o alocare pentru comitetul de lucru de 918.000 SEK, din care 210.000 SEK pentru președintele Comitetului de Audit, 150.000 SEK către fiecare dintre ceilalți membri ai Comitetului de Audit, 120.000 SEK pentru președintele Comitetului de Remunerare și 96.000 SEK pentru fiecare dintre ceilalți membri ai Comitetului de Remunerare.

O condiție prealabilă pentru obținerea unei alocări este ca membrul Consiliului să fie ales de Adunarea Generală Anuală și să nu fie un angajat al companiei.

La deciderea alocării variabile, (i) numărul de acțiuni va fi stabilit prin împărțirea valorii de 400.000 SEK, respectiv 137.500 SEK, cu ultima rată medie de plată a unei acțiuni din seria B, conform cotațiilor NASDAQ OMX Stockholm AB pe parcursul celor cinci zile de tranzacționare imediat următoare zilei în care acțiunea este tranzacționată, fără niciun drept de a primi dividend în 2014 și (ii) valoarea unei acțiuni din seria B va fi stabilită la ultima rată medie de plată, conform cotațiilor NASDAQ OMX Stockholm AB pe parcursul celor cinci zile de tranzacționare după publicarea comunicatului de presă al companiei pentru anul financiar 2014;

• realegerea membrilor Consiliului Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen și Baba Kalyani. Se propune ca Hock Goh să fie membru ales nou. Leif Östling este propus să fie Președintele Consiliului de Administrație. Hock Goh a avut funcția de Operating Partner la Baird Capital Partners Asia în perioada 2005 - 2012 și a deținut mai multe funcții de Senior Manager la Schlumberger Limited în perioada 1995 - 2005. Hock Goh este Președintele Consiliilor de Conducere ale Advent Energy Limited și MEC Resources și membru al Consiliilor de Conducere ale Stora Enso Oyj, Santos Australia și BPH Energy. Hock Goh a primit diploma de licență (cu distincţie) în Inginerie Mecanică de la Monash University, Australia, și a absolvit Advanced Management Program la INSEAD (o prezentare a consiliului propus se găsește pe site-ul web al companiei, www.skf.com); și

• că auditorul este plătit pentru munca depusă conform facturii aprobate.

Propunerea cu privire la articolul 12
Cu privire la intenția Comitetului Desemnat de a propune un membru suplimentar al Consiliului înainte de Adunarea Generală Anuală, Consiliul de Administrație propune ca Adunarea Generală Anuală să decidă ca articolul 8 al Actului Constitutiv să fie modificat după cum urmează:

Formularea curentă
§ 8
Pe lângă membrii numiți special și membrii adjuncți, Consiliul de Administrație al companiei va fi alcătuit din cel puțin cinci și cel mult zece membri, cu cel mult cinci membri adjuncți.
Formularea propusă
§ 8
Pe lângă membrii numiți special și membrii adjuncți, Consiliul de Administrație al companiei va fi alcătuit din cel puțin cinci și cel mult doisprezece membri, cu cel mult cinci membri adjuncți.

Propunerea cu privire la articolul 17
Consiliul de Administrație a decis să înainteze următoarele principii de remunerare pentru Conducerea Grupului SKF la Adunarea Generală Anuală.

Conducerea Grupului este definită ca fiind Președintele și ceilalți membri ai echipei de conducere.

Propunerea Consiliului de Administrație este ca remunerarea membrilor Conducerii Grupului să se bazeze pe condițiile de competitivitate ale pieței și, în același timp, să susțină cele mai bune interese ale acționarilor. Pachetul de remunerare totală pentru un membru al Conducerii Grupului va include în principal salariul fix, salariul variabil, acțiuni pentru performanță, beneficiile de pensionare, condițiile cu privire la preaviz și plata compensatorie și alte beneficii, cum ar fi mașină de serviciu. Obiectivul principiilor remunerării este de a se asigura că Grupul SKF poate atrage și reține cei mai buni oameni în vederea susținerii misiunii și strategiei de afaceri ale Grupului SKF.

Salariul fix va fi la un nivel competitiv pentru piață. Competența, responsabilitatea și performanța vor fi luate în considerare la stabilirea salariului fix.

Salariul variabil depinde de un program bazat pe performanță, iar salariul variabil maxim este limitat la un anumit procentaj din salariul fix anual, care variază între 40 și 70%.

Consiliul de Administrație propune ca o decizie să fie luată la Adunarea Generală Anuală cu privire la Programul Acțiunilor pentru Performanță SKF 2014. Programul este propus să acopere nu mai mult de 310 manageri seniori și angajați cheie din cadrul Grupului SKF, cu oportunitatea de a fi alocate gratuit acțiuni SKF din seria B. (A se vedea articolul 18 de mai jos.)

SKF se străduiește să stabilească planuri de pensionare pe baza modelelor de contribuție definite.

Un membru al Conducerii Grupului poate rezilia contractul său de angajare oferind un preaviz de șase luni. În cazul în care rezilierea contractului de angajare are loc la cererea companiei, contractul încetează imediat. O plată compensatorie corelată numărului de ani de muncă va fi, totuși, plătită în acest caz, cu condiția ca aceasta să fie cel mult cât salariul fix pe doi ani.

De asemenea, Consiliul de Administrație propune ca Adunarea Generală Anuală să rezolve autorizarea Consiliului de Administrație de a devia, în anumite cazuri, de la principiile de remunerare decise de Adunarea Generală Anuală.

Propunerea cu privire la articolul 18
Cadru
La Adunarea Generală Anuală din 2008, Grupul SKF a prezentat programul pe termen lung al acțiunilor pentru performanță pentru managerii seniori și angajații cheie (Programul Acțiunilor pentru Performanță SKF 2008). Din 2008, Adunarea Generală Anuală a decis fiecare an pe baza programului acțiunilor pentru performanță. În esență, toate programele au aceiași termeni și condiții.

Programul Acțiunilor pentru Performanță SKF 2014
Consiliul propune, în vederea continuării corelării intereselor pe termen lung ale participanților și acționarilor, ca o decizie să fie luată la Adunarea Generală Anuală cu privire la Programul Acțiunilor pentru Performanță SKF 2014. Termenii și condițiile Programului Acțiunilor pentru Performanță SKF 2014 propus sunt, în esență, aceiași ca și termenii și condițiile programelor acțiunilor pentru performanță SKF anterioare.

Programul este propus să acopere nu mai mult de 310 manageri seniori și angajați cheie din cadrul Grupului SKF, cu oportunitatea de a fi alocate gratuit acțiuni SKF din seria B, în conformitate cu următorii termeni principali și reguli.

În cadrul programului, nu pot fi alocate în total mai mult de 1.000.000 de acțiuni SKF din seria B. Numărul de acțiuni care poate fi alocat trebuie să fie corelat gradului de realizare a nivelului țintă al Valorii Adăugate Totale (TVA), așa cum este definit de către Consiliul de Administrație, pentru anul financiar 2014, iar dezvoltarea TVA pentru anul financiar 2016 trebuie comparată cu anul financiar 2014. TVA este un model economic de valoare adăugată simplificat care promovează profit operațional mai mare, randamentul capitalului și creștere profitabilă. TVA este profitul operațional, din care se scade costul de capital înainte de impozitare din țara în care se derulează afacerea.

Pe baza TVA pentru anul financiar 2014, participanților la program li se poate aloca preliminar un număr de acțiuni per persoană dar care, totuși, să nu depășească următorul număr de acțiuni per persoană din cadrul diverselor grupuri cheie:

Director General Executiv și Președinte – 10.000 de acțiuni
Președinți de Afaceri zonali și Vicepreședinte Executiv – 5.000 de acțiuni
Alți membri ai Conducerii Grupului – 3.500 de acțiuni
Managerii de unități de afaceri mari și alți manageri seniori – 1.250 - 1.800 de acțiuni

După terminarea anului financiar 2016, se va face o comparație între TVA pentru anul financiar 2014 și TVA pentru anul financiar 2016. Dezvoltarea TVA între cei doi ani financiari este exprimată în procente. Alocarea finală de acțiuni este stabilită de numărul preliminar de acțiuni alocate înmulțit cu procentul de dezvoltare TVA. Dacă dezvoltarea este pozitivă, participanții primesc un număr mai mare de acțiuni în alocarea finală în comparație cu numărul alocat preliminar, iar dacă dezvoltarea este negativă, participanții primesc un număr mai mic de acțiuni în alocarea finală în comparație cu numărul alocat preliminar. Totuși, alocarea finală nu poate depăși niciodată 200% din numărul de acțiuni alocat preliminar per persoană. Astfel, participanții la program nu pot primi în alocarea finală mai mult decât următorul număr de acțiuni per persoană în cadrul diverselor grupuri cheie:
Director General Executiv și Președinte – 20.000 de acțiuni
Președinți de Afaceri zonali și Vicepreședinte Executiv – 10.000 de acțiuni
Alți membri ai Conducerii Grupului – 7.000 de acțiuni
Managerii de unități de afaceri mari și alți manageri seniori – 2.500 - 3.600 de acțiuni

Participanții nu vor emite considerații cu privire la drepturile lor în cadrul programului.

Participanții vor primi compensația în bani echivalentă dividendului plătit în perioada de calcul de trei ani.

Alocarea de acțiuni necesită, în mod normal, ca persoanele acoperite de program să fie angajați în cadrul Grupului SKF pe durata întregii perioade de calcul. Dacă toate condițiile incluse în Programul Acțiunilor pentru Performanță SKF 2014 sunt îndeplinite, alocarea de acțiuni se va face gratuit după terminarea perioadei de calcul de trei ani, de ex. în timpul anului 2017.

Consiliul de Administrație are dreptul de a introduce o soluție de motivare alternativă pentru angajații din țările în care participarea la Programul Acțiunilor pentru Performanță SKF 2014 nu este adecvată. O asemenea soluție motivantă alternativă va fi formulată, pe cât este practic posibil, aplicându-se aceleași condiții ca și pentru Programul Acțiunilor pentru Performanță SKF 2014.

Compania avea 455.351.068 de acțiuni în data de 31 ianuarie 2014. Pentru a respecta obligațiile Programului Acțiunilor pentru Performanță SKF 2014, un număr de cel mult 1.000.000 de acțiuni din seria B este necesar, care corespunde pentru aproximativ 0,2% din numărul total de acțiunile aflate în circulație.

Presupunând alocarea maximă sub Programul Acțiunilor pentru Performanță SKF 2014 și prețul unei acțiuni de 150 SEK, costul, inclusiv costul asigurărilor sociale, este estimat la aproximativ 180 de milioane SEK. Pentru prețul unei acțiuni de 200 SEK, costul, inclusiv costul asigurărilor sociale, este estimat la aproximativ 240 de milioane SEK. În plus, costurile de administrare sunt estimate la aproximativ 2 milioane SEK.

Consiliul de Administrație nu propune pentru moment luarea unei măsuri de limitare a obligațiilor Grupului SKF în cadrul programului. Furnizarea de acțiuni în cadrul programului nu va avea loc până în anul 2017.

Cerințe importante
O hotărâre valabilă cu privire la propunerea Consiliului de Administrație la Adunarea Generală Anuală necesită ca hotărârea să fie susținută de acționari cu peste jumătate din voturile exprimate sau, în caz de vot egal, prin exercitarea de către Președinte a dreptului său de exprimare a votului.

Propunerea cu privire la articolul 19
Comitetul Desemnat a informat compania că va propune Adunării Generale Anuale să rezolve:

1. compania va avea un Comitet Desemnat format din câte un reprezentant din fiecare dintre cele patru acționariate importante în ceea ce privește numărul de voturi deținute, precum și Președintele Consiliului de Administrație. La constituirea Comitetului Desemnat, acționariatele din ultima zi lucrătoare din luna august 2014 vor stabili care acționari sunt cei mai importanți în ceea ce privește numărul de voturi deținute. Numele celor patru reprezentanți ai acționariatelor vor fi publicate cât mai curând posibil după alegerea acestora, totuși nu cu mai puțin de șase luni înainte de Adunarea Generală Anuală din 2015. Comitetul Desemnat va rămâne în funcție până la numirea unui nou Comitet Desemnat;

2. în cazul în care acționariatul reprezentat de membru nu mai este unul dintre cele patru acționariate importante în ceea ce privește numărul de voturi deținute, un asemenea membru, dacă Comitetul Desemnat consideră adecvat, se poate retrage, iar unui reprezentant al următorului acționariat ca mărime în ceea ce privește numărul de voturi deținute i se va oferi oportunitatea de a fi ales în locul acestuia;

iar în cazul în care un reprezentant al acționariatului nu mai reprezintă acționariatul, acționariatului i se cere să aleagă un nou reprezentant care să devină membru al Comitetului Desemnat;

3. Comitetul Desemnat urmează să ofere propuneri cu privire la următoarele chestiuni care vor fi prezentate către și rezolvate de Adunarea Generală Anuală în 2015:

a) propunerea pentru Președintele Adunării Generale Anuale
b) propunerea pentru Consiliul de Administrație
c) propunerea pentru Președintele Consiliului de Administrație
d) propunerea pentru onorariul Consiliului de Administrație
e) propunerea pentru onorariul auditorului
f) propunerea pentru Comitetul Desemnat înainte de Adunarea Generală Anuală din 2015; și

4. că Comitetul Desemnat, în îndeplinirea îndatoririlor sale, va îndeplini sarcinile care îi revin Comitetului Desemnat în conformitate cu Codul Suedez de Administrare a Companiilor de a furniza companiei, printre altele, anumite informații pentru a-i permite companiei să își îndeplinească obligațiile cu privire la furnizarea de informații prevăzute de cod.
_______________

Numărul de acțiuni și de voturi și documentația
Când acest anunț este emis, numărul total de acțiuni al companiei este de 455.351.068, reprezentate de 42.420.300 de acțiuni din seria A și 412.930.768 de acțiuni din seria B, cu un număr total de voturi de 80.237.546. Compania nu deține acțiuni proprii.

Propunerea completă a Consiliului de Administrație, potrivit articolelor 17 și 18 din agendă, și declarația justificativă a Comitetului Desemnat sunt disponibile la companie și pe site-ul web al companiei, www.skf.com, și vor fi trimise acționarilor care solicită aceasta și menționează adresa lor.

Informații la Adunarea Generală Anuală etc.
La cererea oricărui acționar și atunci când Consiliul de Administrație crede că poate avea loc fără daune semnificative aduse companiei, Consiliul de Administrație și Președintele vor oferi informații cu privire la orice circumstanțe care pot afecta evaluarea unui punct din agendă, orice circumstanțe care pot afecta evaluarea poziției financiare a companiei sau unei filiale și relația companiei cu alte companii din cadrul grupului. Persoanele care doresc pot să adreseze întrebări în avans către AB SKF, în atenția Consiliului General, SE-415 50 Göteborg, Suedia, sau prin e-mail: chairman@skf.com.

Raportul financiar SKF va fi publicat pe web în limba engleză în data de 5 martie 2014.

Formularele de delegare vor fi disponibile pe pagina principală a companiei, www.skf.com, dar pot fi solicitate și în scris la adresa AB SKF, c/o Computershare AB, CP 610, SE-182 16 Danderyd, Suedia sau telefonic la numărul +46 31 337 25 50.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Consiliul de Administrație


Vizitați fabrica SKF din Gamlestaden, Göteborg
Acționarii sunt invitați să viziteze fabrica SKF din Gamlestaden, Göteborg, cu ocazia Adunării Generale Anuale, imediat după terminarea Adunării Generale Anuale sau, opțional, în data de 3 aprilie 2014, la ora 09:00. Vă rugăm să informați compania dacă doriți să participați la o vizită în același moment în care anunțați că veți participa la Adunarea Generală Anuală. Vă rugăm să rețineți că numărul participanților este limitat.


Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Hotline media: +46 31 337 2400
Relații cu presa: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Relații cu investitorii: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comSKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (157 KB)

SKF logo