Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

Adunarea Generală Anuală a AB SKF

2014 martie 28, 16:00 CET

Göteborg, 28 martie 2014: Adunarea Generală Anuală a Aktiebolaget SKF, compania mamă a Grupului SKF, a avut loc astăzi sub conducerea Președintelui Leif Östling.

Au fost adoptat declarațiile de venit și bilanțul, împreună cu propunerea Consiliului de distribuire a dividendelor. A fost aprobat un dividend de 5,50 SEK per acțiune. Pentru a avea dreptul de a primi dividendul, acționarii trebuie să fie înregistrați în registrul acționarilor la data de 02 aprilie 2014.

Adunarea a aprobat propunerea Consiliului de a modifica Actul Constitutiv cu privire la creșterea numărului maxim de membri ai consiliului de la zece la doisprezece membri ai consiliului.

Adunarea a decis ca onorariul Consiliului pentru anul 2014 să fie în conformitate cu următoarele:

a) o alocare fixă de 5.895.000 SEK să fie distribuită astfel: 1.440.000 SEK pentru Președintele Consiliului și 495.000 SEK pentru fiecare dintre ceilalți membri ai Consiliului aleși de Adunarea Generală și care nu este un angajat al companiei;

b) o alocare variabilă corespunzătoare valorii, calculată așa cum apare mai jos, a numărului de acțiuni din seria B ale companiei, valoare care, după Adunarea Generală Anuală, va fi de 400.000 SEK pentru Președinte, și a numărului de acțiuni din seria B ale companiei, valoare care, după Adunarea Generală Anuală, va fi de 137.500 SEK pentru fiecare dintre ceilalți membri ai Consiliului; și

c) o alocare de 918.000 SEK distribuită comitetului de lucru, din care 210.000 SEK pentru Președintele Comitetului de Audit, 150.000 SEK pentru fiecare dintre ceilalți membri ai Comitetului de Audit, 120.000 SEK pentru Președintele Comitetului de Remunerare și 96.000 SEK pentru fiecare dintre ceilalți membri ai Comitetului de Remunerare.

O condiție prealabilă pentru obținerea unei alocări este ca membrul Consiliului să fie ales de Adunarea Generală și să nu fie un angajat al companiei.

La deciderea alocării variabile, (i) numărul de acțiuni va fi stabilit prin împărțirea valorii de 400.000 SEK, respectiv 137.500 SEK, cu ultima rată medie de plată a unei acțiuni din seria B, conform cotațiilor NASDAQ OMX Stockholm AB pe parcursul celor cinci zile de tranzacționare imediat următoare zilei în care acțiunea este tranzacționată, fără niciun drept de a primi dividend în 2014 și (ii) valoarea unei acțiuni din seria B a companiei va fi stabilită la ultima rată medie de plată, conform cotațiilor NASDAQ OMX Stockholm AB pe parcursul celor cinci zile de tranzacționare după publicarea comunicatului de presă al companiei pentru anul financiar 2014.

Următorii membri ai Consiliului au fost realeși: Dl Leif Östling, Dna Ulla Litzén, Dl Tom Johnstone, Dna Lena Treschow Torell, Dl Peter Grafoner, Dl Lars Wedenborn, Dl Joe Loughrey, Dl Jouko Karvinen și Dl Baba Kalyani. Următorii membri ai Consiliului au fost nou aleși: Dl Hock Goh și Dna Marie Bredberg.

Dl Leif Östling a fost ales Președintele Consiliului.

Adunarea a aprobat propunerea Consiliului cu privire la principiile remunerării Conducerii Grupului și propunerea Consiliului pentru o hotărâre cu privire la Programul Acțiunilor pentru Performanță SKF 2014. Programul nu acoperă mai mult de 310 manageri seniori și angajați cheie din cadrul Grupului SKF, cu oportunitatea de a fi alocate gratuit acțiuni SKF din seria B. Conform programului, pot fi alocate cel mult 1.000.000 de acțiuni, echivalentul a aproximativ 0,2% din numărul total de acțiuni aflate în circulație. Numărul de acțiuni care poate fi alocat trebuie să fie corelat gradului de realizare al nivelului țintă a Valorii Adăugate Totale (TVA), așa cum este definit de către Consiliu, pentru anul financiar 2014, iar evoluția TVA pentru anul financiar 2016 trebuie comparată cu anul financiar 2014.

Adunarea a aprobat propunerea prezentată cu privire la Comitetul Desemnat.


Aktiebolaget SKF
(publ)


Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Relații cu presa: Ingalill Östman, 46 31-337 3260, tel. mobil: 46 706-973260, ingalill.ostman@skf.com
Relații cu investitorii: Marita Björk, 46 31-337 1994, tel. mobil: 46 705-181994, marita.bjork@skf.comSKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.

SKF logo