Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

Construirea unui viitor durabil

2015 februarie 04, 08:41 CEST

Pe măsură ce preocupările legate de mediu devin din ce în ce mai importante pentru companiile de inginerie şi producție, organizaţiile cu gândire proactivă pot folosi dezvoltarea durabilă pentru a creşte profitul şi performanţa în afaceri, precum şi pentru a ajuta clienţii şi planeta, a afirmat Rob Jenkinson, Director Corporate Sustainability, SKF

Într-un fel sau altul, fiecare stadiu al procesului de producție are un impact asupra mediului. Acest lucru se aplică atât materiilor prime pe care le foloseşte o companie şi energiei utilizate în operaţiunile de producţie, cât şi modului în care produsele sunt eliminate la finalul duratei de viaţă utilă. Cu toate că, în contextul tehnologiei şi condiţiilor economice globale actuale, este o provocare să ne aşteptăm ca orice operaţie să atingă un grad de eficienţă de 100% şi să aibă un impact pozitiv net, acest lucru nu înseamnă că, în calitatea noastră de producători, ingineri şi oameni de afaceri, nu ar trebui să facem din acest lucru un obiectiv dezirabil.

Cu toate că politicile privind responsabilitatea socială a întreprinderilor (CSR) există, într-o formă sau alta, de mai mulţi ani, criza financiară globală din 2008-2009 a determinat multe organizații să-şi amâne sau să anuleze multe dintre iniţiativele lor legate de mediu. Totuşi, altele au rămas axate pe acest lucru, realizând potenţialele beneficii finale pe care le pot genera astfel de politici. În contextul unei economii care îşi revine încet-încet, această situaţie este acum o provocare, deoarece tot mai mulţi oameni de afaceri importanți recunosc că o politică CSR puternică, consistentă şi strategică, care a fost încorporată în valorile fundamentale ale unei organizaţii, poate furniza valoare reală şi măsurabilă pentru fiecare afacere, pentru acționarii, angajaţii şi clienţii acesteia.

Pentru companii precum SKF, dezvoltarea durabilă este un principiu fundamental de afaceri de mulţi ani. Aceasta reprezintă un factor cheie pentru inovaţie, acoperind orice aspect, de la construirea fabricilor şi birourilor până la procesele de producţie, utilizarea energiei şi a apei şi proiectarea şi furnizarea produselor şi serviciilor noastre.

SKF BeyondZero: O perspectivă nouă

În 2006, am implementat o nouă strategie pentru reducerea activă şi cuantificabilă a impactului nostru, precum şi cel al clienţilor şi furnizorilor noştri, asupra mediului . Această strategie, denumită SKF BeyondZero, a devenit o parte importantă a obiectivelor noastre, constând în două obiective complementare. Primul este reducerea impactului negativ asupra mediului datorat propriilor noastre operaţiuni şi cele ale furnizorilor noştri. Al doilea obiectiv este inovarea şi oferirea de tehnologii, produse şi servicii noi clienţilor noștri, care să le permită să reducă utilizarea de energie şi deşeurile.

De-a lungul anilor, ca rezultat al cercetării şi dezvoltării aplicate în sectorul gestionării ciclului de viaţă al mediului, am dobândit o înţelegere mult mai bună a performanţei activităţilor, produselor şi soluţiilor noastre asupra mediului. Am învăţat despre impactul pe care îl au activităţile noastre asupra mediului în diferite stadii ale lanţului valoric; totul, de la materiile prime selectate, modul în care sunt utilizate şi procesate acestea, energia utilizată de produsele SKF atunci când sunt folosite în aplicaţiile clienţilor şi ceea ce se întâmplă cu produsele după finalul duratei de viaţă. Acest lucru ne-a făcut să realizăm că impactul aspra mediului poate fi redus în fiecare stadiu al lanţului valoric şi că cel mai mare potenţial este înregistrat în faza de utilizare - modul în care produsele şi soluţiile noastre se comportă în fiecare aplicaţie a clienţilor.

Eficienţa în producţie

În practică, am făcut câţiva paşi importanţi de-a lungul mai multor ani în îmbunătăţirea propriilor operaţiuni de producţie. Toate fabricile şi centrele logistice noi, indiferent de locul în care se află, sunt construite conform ultimelor standarde de construcţie LEED şi standardului de gestionare a energiei ISO 50001. De asemenea, am colaborat cu furnizorii noştri principali pentru a-i ajuta să îndeplinească niveluri similare de responsabilitate faţă de mediu şi a reduce nivelul de energie utilizată, de exemplu în procesul de prelucrare al oţelului cu consum mare de energie.

În domeniul logisticii, am colaborat cu partenerii noştri de transport pentru a reduce impactul transporturilor asupra mediului. Această iniţiativă include restricţii contractuale de consum de combustibil pentru furnizorii de servicii de logistică terestre, utilizarea redusă de transport aerian, o rată ridicată de umplere a camioanelor şi implicarea în programul Clean Shipping.

Impactul acestor iniţiative a fost considerabil. Între anii 2006 şi 2013, când vânzările noastre globale au crescut cu 20%, am redus cerinţele energetice cu 13%, precum şi emisiile totale de gaze cu efect de seră, în special emisiile de dioxid de carbon, provenite din propriile operaţiuni cu un procent similar.

Gestionarea ciclului de viaţă al produsului

O componentă cheie a conceptului SKF BeyondZero este gestionarea ciclului de viaţă al unui produs, de la dezvoltarea iniţială până la eliminarea finală. Diverse studii au indicat că multe produse au cel mai mare impact asupra mediului în timpul utilizării în aplicaţiile clienţilor; în ceea ce priveşte emisiile de carbon pe durata totală a ciclului de viaţă, acestea pot ajunge până la 75%.

Produsele SKF ce fac parte din portofoliul SKF BeyondZero, care se dezvoltă rapid, trebuie să îndeplinească criterii stricte pentru a se asigura faptul că oferă fiecărui client beneficii reale asupra mediului, fără a afecta performanţa, calitatea sau fiabilitatea produsului utilizat. Aceste criterii se încadrează în două categorii:

  • Proiectate pentru mediu: produsul sau soluţia trebuie să ofere în sine beneficii pentru mediu prin intermediul unor caracteristici inerente, cum ar fi frecarea redusă sau reducerea greutăţii
  • Aplicate pentru mediu: produsul sau soluţia trebuie să demonstreze că ajută la îmbunătăţirea performanţei de mediu a aplicaţiei clientului în care este folosită
Exemplele tipice de produse şi soluţii din portofoliul SKF BeyondZero includ motoarele cu turație mare, cu magneți permanenți, eficiente energetic, utilizate cu suflante de aerare în uzinele de tratare a apelor reziduale. Acestea pot reduce utilizarea energiei până la 40%, oferind atât avantaje comerciale, cât şi asupra mediului. În mod similar, rulmenţii radiali cu bile pe un singur rând SKF Sealed Energy Efficient (E2) reduc semnificativ mişcarea de frecare, generând potenţiale economii de energie; cu toate că acest lucru ar putea fi relativ modest pentru fiecare rulment în parte, dacă se ia în considerare impactul cumulat în timp datorat înlocuirii tuturor rulmenţilor folosiţi la motoarele, pompele şi ventilatoarele industriale, aceste economii ar putea fi considerabile. Alte dezvoltări includ unitatea liniei de laminare etanșată complet SKF ConRo destinată utilizării în operaţiuni continue de turnare în siderurgie; aceasta poate reduce emisiile de CO2 cu o valoare estimată de 1,5 tone per linie de laminare per an.

Adoptarea dispozitivelor inteligente

Trecerea tot mai rapidă la fabricile inteligente în care se folosesc dispozitive inteligente, cum ar fi rulmenţii SKF Insight, în reţele de control automatizate sofisticate va avea, inevitabil, un impact major asupra dezvoltării durabile în industria producătoare. Pe termen scurt, capacitatea de a revoluționa operaţiunile de producţie va reduce consumul de energie şi apă, iar durata de viaţă extinsă a utilajelor va reduce şi mai mult resturile şi deşeurile. Pe termen mai lung, datele şi experienţele dobândite datorită utilizării acestor dispozitive inteligente vor ajuta companiile să dezvolte o nouă generaţie de procese şi instrumente de producție, putând avea impact şi asupra proiectării şi construirii atât a sediilor, cât şi a liniilor de producţie. În fiecare caz, va exista oportunitatea de reproiectare a sistemelor existente pentru a face faţă provocărilor unei dezvoltări durabile mai bune, în contextul unor condiţii globale tot mai dure şi mai competitive.

SKF logo