Kako da prijavim kvar ili ostavim komentar na internet sajtu?

Vaš unos je dobrodošao! Samo pošaljite svoj izveštaj o kvaru ili komentar na internetsupport@skf.com.
SKF logo