Gde mogu da pronađem detaljne informacije o proizvodu?

Idite na odeljak sa proizvodima (upotrebite karticu PROIZVODI na gornjem delu ove strane), i sa leve strane izaberite vrstu proizvoda koju želite. Na stranama u nastavku pronaći ćete informacije o odgovarajućem proizvodu.

Mnogi od proizvoda kompanije SKF već su dostupni u našim digitalnim verzijama Interaktivnih inženjerskih kataloga, ili skraćeno IEC (pogledajte linkove u nastavku). Radimo na tome da napravimo onlajn verzije za naše ostale proizvode koje su trenutno dostupne u .pdf formatu.

Onlajn katalozi trenutno uključuju:
Ležajeve, ležajne jedinice i kućišta
Zaptivke
Sisteme spojnica
SKF logo