Offshore Europe 2015

September 08 - 11, 2015

Lokacija: Aberdin, UK
Lokacija: Izložbeni i konferencijski centar u Aberdinu
Broj štanda: 1H41

Offshore Europe 2013. je najveći istraživački i proizvodni događaj na istočnoj hemisferi

Internet sajt: http://www.offshore-europe.co.uk/

SKF logo