Gastech 2014

October 27 - 30, 2015

Lokacija: Singapur
Lokacija: Singapur (SG)
Broj štanda: C104

Internet sajt događaja: http://www.marintecchina.com

Kratak opis događaja:
Gastech is an independently run event and has been serving the needs of the gas industry for over 42 years. Od treće industrijske revolucije, poznatije kao digitalne revolucije, mnoge inovativne tehnologije kao i političke promene, uticale su na način na koji ljudi žive jedni sa drugima.

SKF logo