Međunaerodna avio-izložba Farnborou

July 11 - 17, 2016

Lokacija: Ujedinjeno Kraljevstvo
Mesto dešavanja: Farnborou

Internet sajt događaja: http://farnborough.com

SKF logo