45. simpozimjum turbomašina i 32. simpozimjum pumpi

September 12 - 15, 2016

Lokacija: Sjedinjene Američke Države
Mesto dešavanja: Hjuston, Teksas

Internet sajt događaja: http://pumpturbo.tamu.edu

SKF logo