LNG 18 Perth Australia 2016

April 11 - 15, 2016

Lokacija: Australija
Mesto dešavanja: Pert

Internet sajt događaja: http://lng18.org

Kratak opis događaja:
Sadašnji i značajni uticaji na svetsku industriju tečnog prirodnog gasa (LNG) se pojavljuju kao vruća tema na predstojećoj globalnoj LNG konferenciji i izložbi.

SKF logo