Održivost uživo - izložba i konferencija

April 16 - 18, 2013

Lokacija: Birmingham, UK
Lokacija: NEC Birmingham
Odeljak: Štand F10, Hala 18

Održivost uživo 2013 je događaj „Br. 1“ za održivo upravljanje poslovanjem, pružajući najobuhvatniji prikaz najboljh praksi u sektorima energije, prerade vode i dobijanja energije od otpada.

NEMEX Energy Live - događaj za Izvrsnost novog upravljanja energijom, pruža nova rešenja, nova razmišljanja i nova poslovanja za upravljanje energijom, obnovljivim izvorima i izgradnji adaptacije.

IWEX Water Live - ključni forum za industriju prerade vode kako bi se izborili sa problemima i prilikama za bolje upravljanje dragocenim resursima za održivu budućnost.

EfW Energy from Waste Live - pruža najbolje prakse i vodeća rešenja za dinamični sektor koji se brzo širi, fokusirajući se na bolju ponovnu upotrebu gradskog, industrijskog i poljoprivrednog otpada u kao izvora obnovljive energije.

SKF logo